Schoolgids en overige informatie

Hieronder vindt u de schoolgids, folders en overige algemene informatie over de school.

  • Informatiefolder "Werken aan je wereldtoekomst".
  • Informatieboekje  "Zo gaat het op de Meergronden" met afspraken, regelingen en regels.
  • Schoolgids  Hierin staan de uitgangspunten van de school beschreven, de inrichting van het onderwijs, de leerlingbegeleiding, de resultaten etc.

Alle gidsen en folders zijn ook op aanvraag beschikbaar bij de school: info@meergronden.nl