Ontdek jezelf, Discover the world

De Meergronden is een school voor alle niveaus: bbl, kbl, mavo, havo, vwo en vwo plus.
We staan al 40 jaar bekend als een prettige en veilige school met oog en oor voor elke leerling. Sinds 1978 behaalden tienduizenden leerlingen hier hun diploma. En nog elke dag bereiden we Almeerse jongeren voor op hun toekomst in een snel veranderende wereld. Uniek is dat we de enige middelbare school in Almere zijn die tweetalig onderwijs (tto) aanbiedt. Leerlingen kunnen bij ons op mavo, havo en vwo niveau hun opleiding ook in het Engels volgen. Wie hiervoor kiest, behaalt behalve een ‘gewoon’ diploma ook een internationaal eindcertificaat. Dit opent deuren naar vele vervolgopleidingen. 

Gericht op jouw wereldtoekomst vinden wij Engels dus heel belangrijk! Daarnaast geven wij veel aandacht aan Kunst en Sport. Je kunt Kunst als examenvak bij ons kiezen en we hebben een eigen toneelproductie die ieder jaar gemaakt en gespeeld wordt door onze leerlingen. De Meergronden sporttoernooien worden elke maand weer met veel enthousiasme door onze LO docenten georganiseerd, met aan het einde van het schooljaar de inmiddels beroemde Meergronden minitriathlon.
En we houden van gezond! Met een gezonde kantine en een gezond schoolplein met sportplekken en moestuinen.

Communicatie school-leerlingen-ouders

Wederzijds vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking. Tijdens ouderavonden, maar ook tussendoor als dat nodig is, zijn we met elkaar in gesprek over de ontwikkeling en vorderingen van de leerling.
In klankbordgroepen, ouderraad of medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken en - beslissen over de inrichting van het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken, de financiën enz. Ouders worden geïnformeerd via e-mail, sms, de website, het ouderportaal, het nieuwsblad en de Facebook pagina van de school.