Werken aan je wereldtoekomst

Weet jij waar je over 20 jaar woont of wat je dan doet? En weet je al wat je dan moet kunnen en kennen? 

Waarschijnlijk niet en toch wil je in die onbekende toekomst succesvol zijn. Je moet nu en later met allerlei mensen, over de hele wereld kunnen samenwerken en samenleven. Jij gaat in een wereld naar school die er heel anders uitziet dan toen bijvoorbeeld je ouders naar school gingen. En die wereld verandert heel snel, sneller dan ooit!

Je moet dus goed opgeleid, voorbereid en vol vertrouwen je toekomst tegemoet gaan. Die wereldtoekomst is nu al begonnen. Daarom ontwikkel je bij ons op school zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden: zodat je ook in een wereld die je nu nog niet kent je weg kunt vinden. In de lessen is er aandacht voor wat er gebeurt in de wereld en wat dat  voor ons hier in Almere betekent. Je werkt aan opdrachten waarbij je moet laten zien hoe jij samen met medeleerlingen uitdagende problemen oplost.

De wereld leren kennen

Op De Meergronden komt de wereld de school in. Via projecten in de klas, videoconferencing, e-mailprojecten, debating contests en de International Week. Of we gaan vanuit school de wereld in, door uitwisselingen, stages, excursies of de reizenweek/ We werken nauw samen met scholen in Engeland, Duitsland, Tsjechië, Hongarije, Turkije, Estland en Polen. En sinds 2 jaar hebben we zelfs een uitwisseling met een topschool in Shanghai. 

Engels is belangrijk

In bijna alle banen zul je goed Engels moeten spreken omdat je veel contact hebt met mensen ergens anders op de wereld. Ook in het vervolgonderwijs zijn er steeds meer internationaal georiënteerde en Engelstalige opleidingen. Daarom kun je bij ons op alle afdelingen kiezen voor tweetalig onderwijs, dus op vmbo, mavo, havo, vwo en vwo+. 

Je zult zien, aan het einde van je opleiding spreek je de taal heel goed en haal je gewoon het internationale diploma, waarmee je kunt doorstuderen aan diverse Engelse vervolgopleidingen. De Meergronden is de enige VO-school waar je naast je ‘gewone’ diploma ook een internationaal einddiploma voor Engels kunt halen. 

Fouten maken mag

De Meergronden is een hechte, warme gemeenschap waar iedereen betrokken is bij elkaar en oog heeft voor het individu. De school is een veilige en plezierige plek waar je fouten mag maken en risico’s mag nemen.  Want daarvan leer je het meest. Maar verantwoordelijkheid dragen voor je eigen handelen en respectvol met elkaar omgaan, dat blijft steeds ons uitgangspunt.