Inschrijven nieuwe leerling

Voor het inschrijven van een nieuwe leerling voor De Meergronden kunt u één van onderstaande formulieren downloaden.

Aanmeldingsformulier leerjaar 1, schooljaar 2017-2018

Aanmeldingsformulier leerjaar 2-6, schooljaar 2017-2018

U kunt het formulier samen met een kopie paspoort/id kaart van de leerling en het definitieve adviesformulier van de basisschool op diverse manieren bij ons aanleveren: 

Per mail: u vult het formulier digitaal in, u print het uit om te ondertekenen, scant het en mailt het naar info@meergronden.nl

Inleveren bij onze administratie: u print het formulier uit, vult het in en levert het in op school op de Marktgracht 65 in Almere-Haven 

Per post: u print het formulier uit, vult het in en stuurt het op naar:

OSG De Meergronden
Postbus 73
1300 AB Almere

Bekijk ons inschrijvingsbeleid  

Bekijk onze folders en de schoolgids

De Meergronden is al jaren dè school voor tweetalig onderwijs in Almere. Engels praten in de les? Klik op het Engelse vlaggetje om te lezen hoe dat in z'n werk gaat.

 

Overstappen naar een andere VO-school

Als u een kind wilt laten overstappen van de ene naar een andere voortgezet onderwijsschool is dit schrijven belangrijk voor u.  Geschikte leerlingen van wie een school voor 1 mei de aanmelding ontvangen heeft worden geplaatst.

Als u uw kind na 1 mei aangemeld heeft, bekijkt de school of zij ruimte heeft voor uw kind. Als dit niet zeker is, wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst. Pas als de laatste rapportvergaderingen aan het eind van het jaar geweest zijn, kunnen wij bepalen of en op welke school nog plaats is. Wij laten u dit uiterlijk woensdag 26 juli  2017 weten.