Inschrijven nieuwe leerling

Voor het inschrijven van een nieuwe leerling voor De Meergronden kunt u één van onderstaande formulieren downloaden:

Aanmeldingsformulier leerjaar 2-6, schooljaar 2017-2018 (huidig schooljaar)

Aanmeldingsformulier leerjaar 1, schooljaar 2018-2019

Aanmeldingsformulier leerjaar 2-6, schooljaar 2018-2019

U kunt het formulier samen met een kopie paspoort/id kaart van de leerling en het definitieve adviesformulier van de basisschool op diverse manieren bij ons aanleveren: 

Per mail: u vult het formulier digitaal in, u print het uit om te ondertekenen, scant het en mailt het naar info@meergronden.nl

Inleveren: u print het formulier uit, vult het in en levert het in bij het Servicepoint op school op de Marktgracht 65 in Almere-Haven 

Per post: u print het formulier uit, vult het in en stuurt het op naar:

OSG De Meergronden
Postbus 73
1300 AB Almere

Bekijk ons inschrijvingsbeleid  

Bekijk onze folders en de schoolgids