Inschrijven nieuwe leerling

Voor het inschrijven van een nieuwe leerling voor De Meergronden kunt u een van onderstaande formulieren downloaden:

Aanmeldingsformulier leerjaar 1, schooljaar 2020-2021

Aanmeldingsformulier leerjaar 2-6, schooljaar 2020-2021

U kunt het formulier samen met een kopie paspoort/id kaart van de leerling en het definitieve adviesformulier van de basisschool op diverse manieren bij ons aanleveren:

Per mail: u vult het formulier digitaal in, u print het om te ondertekenen, scant het en mailt het naar info@meergronden.asg.nl

Inleveren: u print het formulier, u vult het in en levert het in bij het Servicepoint op school op de Marktgracht 65 in Almere-Haven

Per post: u print het formulier, u vult het in en stuurt het op naar:

OSG De Meergronden
Postbus 73
1300 AB Almere

Bekijk ons inschrijvingsbeleid

Bekijk onze folders en de schoolgids