Het inschrijvingsbeleid van De Meergronden

De Meergronden is een openbare school voor voortgezet onderwijs. In principe is de school voor alle kinderen toegankelijk zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid etc. De school voert echter wel een inschrijvingsbeleid voor de verschillende afdelingen.

Lees meer over het inschrijvingsbeleid van De Meergronden.

Toelatingseisen   mavo 4 > havo 4

Voor de toelatingseisen van havo 5 naar vwo 5 kunt u contact opnemen met de decaan van de bovenbouw havo en vwo.