Wie is wie?

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Schoolleiding
Rector, algemene leiding: Simone de Kruijk
Conrector, bedrijfsvoering: Cees Kant

Beroepsgerichte unit
Afdelingsleider: Wendy Velthuis
Assistent afdelingsleider: Iris van Gils
Decaan: Johannes Dopmeijer
Examensecretaris: Dennis Zoomers                                                                                                      Leerlingcoördinator: Elina van der Linde en Niels de Kleijn
Leerlingbegeleider: Machteld Veraar en Pieter Noordmans

Mavo/Havo unit
Afdelingsleider: Arno Steinhart
Decaan: Johannes Dopmeijer
Examensecretaris: Dennis Zoomers
Leerlingcoördinator: Arno Steinhart

Havo/Vwo unit
Afdelingsleider: Mirjam van Osch (onderbouw)
Afdelingsleider: Mario Isaak (bovenbouw)               
Decaan: Cindy Didden (onderbouw)
Decaan: Marita Smits (bovenbouw)
Examensecretaris: Carolien Vrakking
Leerlingcoördinator HV: Anne Marijn Oord (onderbouw)
Leerlingcoördinator HV: Maartje van Meersbergen (bovenbouw)
V-coach meerbegaafden: Maartje van Meersbergen
TTO coördinator: Hans Heslinga

Afdelingsassistentes: Ingrid Kop (BG/MH unit), Cora Bastiani en José Visser (HV unit)
Coördinator leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo)/ Orthopedagoog: Tanja de Vrueh
Zorgcoördinator: Rieneke ten Cate

Vertrouwenspersoon: Rosa Maas
Vertrouwenspersoon: Luite Duursma
lees meer over de vertrouwenspersonen

Afdelingsleider facilitaire zaken: Sarina Warnaars

Bestuur:
Almeerse Scholen Groep ASG
Postbus 60276
1320 AH Almere
Tel.: 036-5406315

Leerplichtambtenaar:
Gemeente Almere
Afdeling Leerlingenzaken
Postbus 200
1300 AE Almere
Tel: 036-5277773

Inspectie:
Voor vragen over onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u terecht bij:
* de Postbus 51 infolijn: 0800-8051
Inspectie van het Onderwijs (info@owinsp.nl)

Voor vragen aan de inspectie die onze school betreffen, kunt terecht bij het kantoor van de onderwijsinspectie in Utrecht, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht