More@mg

WAT IS MORE?

More@mg daagt De Meergronden leerling uit niet alleen goed te zijn in iets, maar ook om daar beter in te worden. Dit doet More@mg door het aanbieden van een ondersteunend, uitdagend en gevarieerd pakket aan buitenschoolse activiteiten en studieondersteuning en -begeleiding. More@mg is daarmee hét middel om De Meergronden missie kracht bij te zetten en leerlingen handvatten aan te reiken om het beste uit zichzelf te halen.

De visie van MORE
Met het aanbod van More@mg krijgen leerlingen op een leuke en leerzame manier de gelegenheid hun kennis, vaardigheden en talenten te vergroten, verdiepen en verbreden, zodat zij kunnen “leren voor het leven”. Hierdoor wordt de reeds opgedane kennis versterkt en worden er nieuwe ervaringen opgedaan. More@mg organiseert op diverse gebieden uitdagende activiteiten, cursussen en workshops waarvoor leerlingen zich kunnen inschrijven. Dit pakket aan activiteiten moet voor de organisatie kostendekkend zijn en wordt tegen een (geringe) vergoeding aangeboden.

Door met alle betrokken partijen in gesprek te blijven, voorziet More@mg in een aanbod waar vraag naar is. Door de samenwerking met diverse partijen en (gast)docenten wordt gezorgd voor een continue variëteit in dit aanbod en worden de talenten van leerlingen actief aangesproken.

Klik op het logo om naar More@mg te gaan.