De kracht van samen

De Meergronden is een van de acht VO-scholen van de Almeerse Scholen Groep, ASG. Wij werken vanuit gezamenlijke kracht om onze doelen te bereiken. Deze doelen liggen vast in het Koersplan 2015-2018.

We houden ons aan concernbrede afspraken met betrekking tot profilering, onderwijs, personeel en kwaliteit. Deze zijn veelal richtinggevend en bieden de afzonderlijke scholen de mogelijkheid schoolspecifiek beleid te ontwikkelen.

De doelen van ASG vinden hun basis in de kernwaarden die we in 2010 met elkaar benoemden. Ze staan beschreven in het zogenaamde Gouden Boekje.
Bekijk ook het Koersplan van de ASG.

 

Wij zijn kindgericht.

Wij zijn ondernemend en vooruitstrevend.

Daarvoor bieden wij u en uw kind een divers en op elkaar aansluitend aanbod.

Daarvoor bieden wij u en uw kind algemeen toegangelijk onderwijs dicht bij huis.

Daarvoor bieden wij u en uw kind een betrokken maatschappelijke partner.

Daarvoor bieden wij onze medewerkers een professionele werkomgeving.

Daarvoor bieden wij onze medewerkers een sterke organisatie met optimaal gebruik van de schaalvoordelen.