Kwaliteitszorg

Wij hanteren sinds enige jaren een systeem van kwaliteitszorg, vastgelegd in het schoolplan. In ons schoolplan worden jaarlijks concrete doelen vastgesteld voor en door de drie units en aan het einde van ieder schooljaar worden deze doelen geëvalueerd. Opbrengsten worden waar mogelijk gemeten en op basis daarvan wordt een nieuw activiteitenplan voor het volgend schooljaar gemaakt.

Jaarlijks worden verschillende evaluatie-instrumenten ingezet om de kwaliteit op De Meergronden te toetsen. Ouders en leerlingen worden daarover geïnformeerd via de portals en het Nieuwsblad.
De resultaten van alle scholen zijn openbaar via de website http://www.scholenopdekaart.nl
Lees hier meer over resultaten onderwijs.

Onderwijs ontwikkelen voor school en unit

De school is verdeeld in drie units met drie verschillende programma’s. Zo kan iedere leerling op zijn eigen manier op de voor hem/haar beste plek leren. De drie units hebben wel hun eigen programma maar vormen samen De Meergronden. We hanteren gemeenschappelijke uitgangspunten die in elke unit een plek krijgen. Elke unit kent een afdelingsleider die verantwoordelijk is voor onderwijsontwikkeling en kwaliteit. Elke afdelingsleider trekt daarin op met zijn team en een docentbegeleider.