Missie en visie

In het schoolplan staan de missie en de visie van De Meergronden beschreven. Tevens bevat het schoolplan onze kernwaarden en de koers voor 2018-2022.