Missie

Wij leiden onze leerlingen zó op dat ze goed voorbereid en vol vertrouwen hun toekomst in de 21e eeuw tegemoet gaan.

Op De Meergronden bieden wij onze leerlingen een geheel aan leerervaringen waardoor zij als kritische wereldburgers kunnen fungeren. Wij bereiden onze leerlingen voor op een internationale en interculturele toekomst zodat zij uitstekend in staat zijn samen te werken en samen te leven met mensen en organisaties uit andere culturen dan de Nederlandse. Leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden die voor het leven in de 21e eeuw onontbeerlijk zijn. Lees meer over onze missie

zie: schoolplan 14-18

Onze visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs wordt gestuurd door enerzijds het profiel van onze (toekomstige) leerlingen en anderzijds door ontwikkelingen in de maatschappij.

Onze leerlingen

Leerlingen van nu groeien op in een wereld zonder grenzen. Leerlingen van nu zijn via social media razendsnel op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt.
Engels is de taal die ze overal van jongs af aan horen en vaak ook gebruiken.
Leerlingen van nu zijn multi-taskers.

Ons onderwijs

Rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen en het profiel van scholieren kiest De Meergronden ervoor om schoolbreed en structureel de focus te leggen op internationale, (inter)culturele en economische kennis, vaardigheden en ervaringen.