Voor elke leerling een goede leeromgeving

De Meergronden, de oudste VO-school van Almere, bestaat inmiddels 40 jaar. Het is een stabiele school die haar sporen heeft verdiend en duizenden leerlingen een stevige basis heeft gegeven voor het verdere leven. De Meergronden is van oudsher een school die luistert en kijkt naar het individuele kind: waar liggen de mogelijkheden, wat heeft het kind nodig en hoe kunnen wij zijn/haar ontwikkeling stimuleren en ondersteunen?

De school is verdeeld in drie units met drie verschillende programma's. Zo kan iedere leerling op zijn eigen manier op de voor hem/haar beste plek leren. De drie units hebben wel hun eigen onderwijs programma maar vormen samen De Meergronden. Wij hanteren gemeenschappelijke uitgangspunten die in elke unit een plek krijgen. Bij de mavo/havo unit en de havo/vwo unit kunnen de leerlingen  kiezen voor een Nederlandstalige (regulier) of een tweetalige (TTO) opleiding. Vwo+ is altijd tweetalig onderwijs.