Voor elke leerling een goede leeromgeving

De Meergronden, de oudste VO-school van Almere, bestaat inmiddels 40 jaar. Het is een stabiele school die haar sporen heeft verdiend en duizenden leerlingen een stevige basis heeft gegeven voor het verdere leven. De Meergronden is van oudsher een school die luistert en kijkt naar het individuele kind: waar liggen de mogelijkheden, wat heeft het kind nodig en hoe kunnen wij zijn/haar ontwikkeling stimuleren en ondersteunen?

De school is verdeeld in drie units met drie verschillende programma's. Zo kan iedere leerling op zijn eigen manier op de voor hem/haar beste plek leren. De drie units hebben wel hun eigen onderwijs programma maar vormen samen De Meergronden. Wij hanteren gemeenschappelijke uitgangspunten die in elke unit een plek krijgen. Binnen elke unit kunnen de leerlingen een Nederlandstalig (regulier) of een tweetalig (tto) programma volgen.

 

 

Internationalisering en 21st century skills

Wij willen onze leerlingen opleiden tot kritische wereldburgers: mensen die zich openstellen voor de wereld om zich heen, zich bewust zijn van hun eigen culturele bril, verschillende talen spreken en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving waarin zij studeren, wonen en werken.

Al sinds de start van het tweetalig onderwijs neemt elke leerling minimaal één keer deel aan een internationale uitwisseling, staat het vak EIO (Europese en internationale oriëntatie) op het rooster en vinden er verschillende excursies plaats. Met onze nieuwe missie is ook de lat hoger gelegd. We streven naar internationalisering voor álle leerlingen; internationaliserings-activiteiten en -thema's maken altijd deel uit van het onderwijsprogramma. Leerlingen worden gestimuleerd om deel te nemen aan de International Award for young people; voor vwo+ leerlingen is dat verplicht. Lees meer over International Award

Leerlingen ontwikkelen internationaal erkende 21e eeuwse vaardigheden: samen-werken, kritisch en analytisch denken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden, communiceren, ICT-geletterdheid en reflectief vermogen.

Kunst, cultuur en sport

In de 'gewone' lessen maar ook in projecten en buitenlesactiviteiten is plaats voor allerlei vormen van kunst, cultuur en sport. In de onderbouw wordt drama, tekenen en handvaardigheid aangeboden.

Ook in de bovenbouw is er ruimte voor expressievakken en kunnen leerlingen kiezen voor Kunst Beeldende Vorming of Beeldend Tekenen als examenvak.

Lichamelijke Opvoeding staat vaker in de lessentabel dan op veel andere scholen. Het hele jaar door zijn er allerlei sporttoernooien, zowel op De Meergronden als buiten school zoals bijvoorbeeld interscolaire toernooien of De Meergronden Minitriatlon. Deelname aan toernooien maakt deel uit van het PTA.