Vier kernwaarden

Wij geven het onderwijs binnen onze school vorm vanuit vier kernwaarden:

Wij werken samen aan jouw talent

Wij verleggen grenzen en stimuleren ambities

Wij zijn innoverend in ons onderwijs

Wij zijn maatschappelijk betrokken en gericht op de wereld om ons heen
 

Deze kernwaarden nemen wij als uitgangspunt voor allerlei facetten in onze school:

  • ons onderwijs
  • onze leerlingbegeleiding
  • ons personeelsbeleid
  • de samenwerking met ouders
  • de samenwerking met anderen zoals de buurt, zorgverleners en bedrijven
  • onze kwaliteitszorg