Leren voor het leven

De Meergronden werkt al jaren vanuit vertrouwde en bewezen waarden. Deze laten we, naast de noodzakelijke vernieuwingen, niet los.

Gelijkwaardigheid en verantwoor-delijkheid dragen voor je eigen handelen

Leerlingen, docenten en ouders zijn niet gelijk in school, ze hebben ieder een andere rol. Leerlingen, docenten en ouders zijn wel gelijkwaardig. Ze hebben er allemaal recht op dat er naar hen wordt geluisterd en op respectvolle wijze met hen wordt omgegaan. De school is niet alleen van en voor leerlingen, maar wordt ook door leerlingen zelf gedragen Zij vervullen functies als leerling-steward, werken in de kantine, denken mee in klankbordgroepen, geven voorlichting, zitten in de leerlingenraad of in de MR, kortom ze dragen werkelijke verantwoordelijkheid.

Een goede werksfeer leidt tot goede prestaties

Als we leerlingen de kans willen geven zich te ontwikkelen, moeten we zorgen voor een plezierige, veilige omgeving, een plek waar je fouten mag maken en risico’s mag nemen; een plek waar leerlingen, medewerkers en ouders gerespecteerd worden, waar overleg de basis van de relatie is en waar we naar elkaar luisteren om elkaar te begrijpen.

Meer dan leren met je hoofd

Je verbeelding laten spreken: toneelspelen, tekenen, schilderen en beeldhouwen. alleen als we ook ons hart en onze handen gebruiken, zijn we hele mensen. Ons Kunst & Cultuur- en expressieprogramma is van een hoog niveau.