Werken bij De Meergronden

De Meergronden is een brede scholengemeenschap waar we onderwijs aanbieden voor leerlingen op alle niveaus, bbl, kbl,  mavo, havo, vwo en vwo+.  In al deze niveaus is de opleiding  tweetalig onderwijs mogelijk (TTO), waarbij de helft van de vakken in het Engels les gegeven wordt.

De Meergronden is een school gelegen in het centrum van Almere Haven en als school gericht op haar directe omgeving maar ook op de wereld om ons heen. Dat uit zich in een grote maatschappelijke betrokkenheid bij projecten in de stad, de provincie en daarbuiten maar ook op internationaal niveau vanuit ons tweetalig programma (TTO). De Meergronden is een school met oog en oor voor de individuele leerlingen zodat binnen een veilig en plezierig leerklimaat geleerd wordt. Wij zijn onderdeel van de ASG groep. 

    Bekijk hier de vacatures bij ons op school    

Stage lopen bij De Meergronden? Lees hier meer

Onze school kent een gestructureerde docentenbegeleiding en scholing op maat. Hier lees je meer over het begeleiden en opleiden op De Meergronden

De kernwaarden van het personeelsbeleid van De Meergronden en de ASG groep zijn: een professionele werkomgeving, een goede werkgever en een sterke organisatie.

De school kent een zorgvuldige begeleidings- en beoordelingsprocedure voor nieuw personeel, waarbij vakgroep en teamleider een even grote rol spelen. Voor personeel met een vaste aanstelling is er een tweejarige gesprekkencyclus: het ene jaar een functioneringsgesprek, het jaar daarna een beoordelingsgesprek. De ontwikkelpunten uit deze gesprekken vormen voor iedere medewerker de leidraad voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling: dit wordt vastgelegd in afspraken tussen teamleider en medewerker. 

Iedere medewerker maakt deel uit van een team onder leiding van een teamleider. Teamleiders, conrector en rector vormen samen het Managementteam van de school.
Zie ook de pagina Wie is Wie

AAOS, Almeerse Academische Opleidingsschool

Professionalisering en scholing dragen in hoge mate bij aan de kwaliteit van ons onderwijs. In de jaarlijkse update van het scholingsplan leggen we vast wat onze onderwijskundige doelen zijn. Aanjager van ontwikkelen en professionaliseren is ons lidmaatschap van de AAOS. Dat we 'academisch' zijn betekent dat we ernaar streven dat onze docenten een onderzoekende houding aannemen ten behoeve van de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van onze school. Als opleidingsschool leiden we jaarlijks rond de 40 studenten op tot toekomstige leraren. Deze aankomende talenten brengen nieuwe ideeën binnen en 'dwingen' hun begeleiders kritisch naar hun eigen onderwijs te kijken. Lees meer