Rooster

Vanaf 1 aug 2015 is de bereikbaarheid van het lesrooster via internet gewijzigd.

Het lesrooster is te bekijken via de portalen. Zodra je daar bent ingelogd vind je bovenaan een knop "Rooster".

Het is echter ook rechtstreeks te bereiken via https://meergrondenarte.zportal.nl

Bekijk ook de handleidingen voor:
  leerlingen / docenten