Schoolfonds

De Meergronden heeft een schoolfonds wat gevormd wordt door de bijdragen van ouders.

In dit schoolfonds zijn lesgebonden schoolkosten opgenomen. Deelname aan het schoolfonds is vrijwillig, maar gezien het karakter van de kosten is deelname eigenlijk noodzakelijk om een goede voortgang van het onderwijs te waarborgen.

Informatie schoolboeken en schoolfonds 2016-2017