Ziek en beter melden

Op de dag dat uw kind ziek of weer beter is geeft u dit voor 8.15 uur door aan school:

BGunitverzuim@meergronden.nl
beroepsgerichte afdeling tel. 036-5472703

MHunitverzuim@meergronden.nl
mavo/havo afdeling tel. 036-5472704

HVunitverzuim@meergronden.nl
havo/vwo afdeling tel. 036-5472747