TTO, tweetalig onderwijs

Bij ons op school kunnen leerlingen kiezen voor tweetalig onderwijs, of je nu op mavo, havo of vwo niveau zit. De Meergronden is de enige VO-school in Almere die tweetalig onderwijs in de vorm van het landelijk gecertificeerde TTO programma aanbiedt.

TTO staat voor tweetalig onderwijs. Onderwijs voor leerlingen die gemotiveerd zijn om meer uit hun opleiding te halen en die het leuk vinden om met de Engelse taal bezig te zijn.
Je doet uiteraard ook gewoon examen maar je krijgt in de onderbouw de helft van je lessen in het Engels aangeboden. Bovendien krijg je extra lessen Engels en krijg je te maken met allerlei Engelstalige activiteiten en projecten in het Engels. Je leert in het Engels presenteren, debatteren en interviewen. Ook reizen naar Engeland en uitwisselingen met scholen in het buitenland vormen onderdeel van het TTO programma.

Een school waar je dus niet alleen een 'gewoon' diploma kunt halen maar ook een internationaal erkend eindcertificaat voor Engels. Daarmee heb je bij je vervolgstudie een enorme voorsprong.
De mavo leerlingen behalen het Anglia certificaat.  En in de havo en vwo volg je het IB-DP English Language A programma. Dit is een moedertaal programma van de IBO (International Baccalaureate Organisation). Vanwege dit bovenbouwprogramma zij wij een landelijk erkende TTO-school met een seniorcertificaat Wanneer je de school verlaat ben je dus zeer goed voorbereid voor een vervolg studie in binnen- en buitenland.  

En een leuk weetje: tot nog toe haalden àlle leerlingen met bijzonder goede cijfers hun certificaat voor Engels!

Aan de TTO-opleiding zijn wel extra kosten aan verbonden. Lees meer hier over in het Meergronden ABC bij "Kosten"