YFU

Ieder schooljaar komen leerlingen uit het buitenland naar De Meergronden. Ze volgen een heel jaar onderwijs bij ons. Dit onderstreept natuurlijk onze internationale missie. We doen dit in samenwerking met de organisatie YFU. 

Gastgezinnen gezocht

Uitwisselingsorganisatie YFU (Youth for Understanding) maakt het al bijna zestig jaar mogelijk dat middelbare scholieren uit alle delen van de wereld naar Nederland komen, zodat zij met onze cultuur kennis kunnen maken en Nederlands kunnen leren. In het afgelopen schooljaar verwelkomden gastgezinnen in Almere bijvoorbeeld scholieren uit Indonesië, Japan, Letland, Moldavië en Thailand.

YFU is altijd op zoek naar families die het leuk zouden vinden om onderdak te bieden aan een buitenlandse scholier. Afhankelijk van het land van herkomst komen ze voor een semester (van augustus tot eind december) of voor een heel schooljaar.

“Veel mensen schrikken wel even als ze horen dat het om een half of zelfs een heel schooljaar gaat”, aldus YFU contactpersoon en ervaren gastmoeder Elzelina Elias. “Maar als je uitlegt wat het precies inhoudt gaat dat meestal snel over. En dan is het fantastisch om te zien dat de meeste gezinnen aan het eind als een berg opzien tegen het naderende afscheid van wat intussen ‘hun’ kind is geworden. In april zijn wij zelfs naar Japan op vakantie gegaan om ons eerste uitwisselingskleinkind te bezoeken. Door een scholier in huis te nemen krijg je als gastgezin dus zelf ook een unieke kans om kennis te maken met een andere taal en cultuur.”

De Meergronden en YFU

In de afgelopen jaren hebben we op De Meergronden via YFU al een flink aantal buitenlandse scholieren als leerling gehad. Mede hierdoor denken wij onze doelstelling, “het voorbereiden van onze leerlingen op een internationale en interculturele toekomst”, beter te kunnen bereiken.

Wie kan gastgezin worden?

Met uitzondering van eenpersoonshuishoudens is in principe elke gezinssamenstelling mogelijk. Het is dus niet belangrijk of er gastzussen of gastbroers zijn en de ervaring heeft geleerd dat plaatsingen in gezinnen met jongere kinderen ook succesvol zijn. Gedurende de uitwisseling organiseert YFU regelmatig bijeenkomsten en uitjes en de organisatie staat paraat met professionele begeleiding.

Wat kost het, wat levert het op?

Kort door de bocht gezegd bied je als gastgezin een bed, een bord en een schouder (voor de onvermijdelijke dipjes). YFU is een organisatie zonder winstoogmerk en er is dan ook geen mogelijkheid voor een financiële vergoeding. Toch krijg je er veel waardevols voor terug. Dankzij het nieuwe familielid kun je op een unieke manier kennis maken met een andere cultuur en taal. En tegelijker­tijd ga je Neder­land met andere ogen bekijken.

De scholier is zelf verantwoordelijk voor zak-, kleed- en school­geld.

Ook gastgezin worden?
Kijk dan voor meer informatie op www.yfu.nl