I discover

In leerjaar 1 en 2 ga je zelf ontdekken wat jij wilt en wat jij kunt. Wij noemen dat "I discover". Je ontdekt welke vakken je interessant vindt, waar je sterk of minder sterk in bent. En je ontdekt welke modules je in de bovenbouw moet kiezen om naar de vervolgopleiding van je dromen te kunnen gaan.

Je hebt in de onderbouw theoretische vakken zoals Nederlands, Engels, mens & natuur of mens & maatschappij. Wees maar niet bang dat je van half 9 tot half 4 op een stoel zit. We hebben ook heel veel vakken waarbij je je handen en voeten kunt gebruiken. Techniek, tekenen, handvaardigheid, drama en natuurlijk gymnastiek: twee lesuren per week. Tijdens de praktijklessen maak je al in leerjaar 1 en 2 kennis met de zogenaamde modules die je in de vmbo-bovenbouw kunt volgen.

Je kunt zelfs aan het einde van leerjaar 2 al zo’n module afsluiten. Daarmee heb je al een stukje van je eindexamen afgerond.

En… wat dacht je er van om je opleiding Tweetalig (TTO) af te ronden? Dan krijg je vakken als: Geography, History, Science, Biology, Art and Physical Education! Ken je de benaming van al deze vakken in het Nederlands?