Schoolkosten

Middelbaar onderwijs is in Nederland gratis toegankelijk. Ook de gewone schoolboeken hoeven ouders niet zelf te betalen. Als school willen we meer doen om ons onderwijs aantrekkelijker te maken en leerlingen bijzondere ervaringen mee te geven. Voor de extra kosten die hiermee gemoeid zijn, doet de school een beroep op ouders. Hieronder vallen o.a. culturele […]

Ouderraad en medezeggenschapsraad

OuderraadDe ouderraad wordt gevormd door betrokken ouders/verzorgers van leerlingen op De Meergronden. In de ouderraad zit naast ouders ook een vertegenwoordiger van de schoolleiding en van de medewerkers. De ouderraad behartigt de belangen van ouders/verzorgers en leerlingen op De Meergronden en zijn intermediair tussen ouders/verzorgers en de school. Daarnaast beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. Deze gelden […]

Studievoortgang

Via het ouderportaal kunnen de ouders op de hoogte blijven van alle actuele informatie over hun kind. Ouders/verzorgers krijgen een eigen inlogcode om via de website van de school in te loggen op het ouderportaal. Op het ouderportaal is veel praktische informatie te vinden zoals het overgangsreglement en de pta’s. Het ouderportaal kent drie menu’s: […]

Brochures

Meer lezen over onze school? Dat kan in ons ‘Meergronden Magazine’ en de DISCOVER brochure waarin heel veel leuke activiteiten staan. De regels en afspraken staan in de ‘Zo gaat het op De Meergronden’. En in de schoolgids vind je alle informatie over De Meergronden in een uitgebreide versie. De brochures kun je bij ons op […]

Ouderavonden

Voor de ontwikkeling van leerlingen is een goed zicht op de vorderingen van groot belang. Daarom verstrekt de school zoveel mogelijk informatie en zorgen we ervoor dat op vaste momenten overleg plaatsvindt met de ouders. Formele kanalen tussen school en thuis zijn de rapporten en de ouderavonden. De leerlingen krijgen drie keer per jaar een […]

Absenties

U geeft absentie van uw kind via het Ouderportaal aan ons door of via de emailadressen:BGverzuim@meergronden.asg.nlMHverzuim@meergronden.asg.nlHVverzuim@meergronden.asg.nlVermeldt in de e-mail de voornaam, achternaam en klas van de leerling, de reden van afwezigheid en de datum/tijd waarop uw kind naar verwachting weer terug op school is. Kunt u niet mailen, dan belt u tussen 08.00 en 8.15 uur met de school. […]

Lestijden en vakanties

Lesroosters Rooster 50 minuten 1e lesuur08.30 – 09.20 uur 2e lesuur09.20 – 10.10 uur Kleine pauze10.10 – 10.25 uur 3e lesuur10.25 – 11.15 uur 4e lesuur11.15 – 12.05 uur Grote pauze12.05 – 12.40 uur 5e lesuur12.40 – 13.30 uur 6e lesuur13.30 – 14.20 uur Kleine pauze14.20 – 14.35 uur 7e lesuur14.35 – 15.25 uur 8e […]

Contact met ouders

Communicatie school-leerlingen-ouders Wederzijds vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking en onmisbaar voor de ontwikkeling van de leerlingen. Ouders, leerlingen en de school vormen samen een driehoek waarbij school en ouders de pijlers zijn die de leerling ondersteunen. Daarom willen we zo goed mogelijk met elkaar samenwerken. Waarbij school en ouders uiteraard ieder een eigen rol […]

Documenten

Schoolgids Schoolplan Zo gaat het op De Meergronden Anti – Pestprotocol Andere documenten voor ouders van De Meergronden zijn te vinden op het Ouderportaal bij Links & downloads (zoals bv het protocol gescheiden ouders, schoolkosteninformatie en info over examens en PTA’s).