Op naar het eindexamen

In de bovenbouw heb je veel minder vakken. Verplicht zijn Nederlands, Engels, wiskunde, lichamelijke opvoeding maatschappijleer en ckv.

Maar verder kies je je eigen vakkenpakket. Er zijn wel twintig verschillende vakkenpakketten mogelijk. Naast de 'gewone' examenvakken kun je ook examen doen in bijvoorbeeld filosofie of kunst/beeldende vormgeving.

Op De Meergronden kun je alle profielen kiezen: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid, natuur & techniek.

Aan het einde van de rit haal je een havo of vwo-diploma. Met een havo-diploma kun je doorstromen naar het hbo, hoger beroeps onderwijs. Vwo’ers kunnen een wetenschappelijke studie gaan volgen aan een universiteit.

Als je kiest voor tweetalig onderwijs, dan heb je in de bovenbouw nog steeds een aantal vakken in het Engels. Je gaat op 'exchange' en daarna komen de buitenlandse leerlingen weer bij jou in Nederland. Sinds kort hebben we zelfs een uitwisselingsprogramma met Shanghai!