vwo+

Uitdagen, talenten ontwikkelen en prikkelen

 

Wat heeft De Meergronden meerbegaafde leerlingen te bieden? In navolging van het primair onderwijs waar "NEO-onderwijs-klassen" en "Talentenlab-klassen" van start zijn gegaan, hebben vier scholen in het VO ook de krachten gebundeld om leerlingen ‘aan de bovenkant’ nog beter te kunnen bedienen. De Meergronden heeft een aparte vwo+ klas voor leerlingen die de theorie goed zelf kunnen verwerken.

De Meergronden wil deze leerlingen verbreding aanbieden met vakoverstijgende projecten en uitdagende complexe opdrachten.

Maar vwo+ betekent niet alleen een extra uitdaging. We besteden ook veel aandacht aan het aanleren van een aantal belangrijke vaardigheden. In de eerste plaats werken we aan het ontwikkelen van een goede leertechniek. Leerlingen die heel gemakkelijk leren, weten vaak niet goed hoe ze echt moeten studeren, omdat ze die vaardigheid nog nooit nodig hebben gehad. Door de leerlingen uitdagende opdrachten te geven, worden ze gedwongen om verschillende leertechnieken uit te proberen en toe te passen. Tegelijkertijd worden ze zo gestimuleerd om hun doorzettingsvermogen te ontwikkelen. Ze krijgen daarvoor complexe opdrachten; thema’s worden beschouwd vanuit verschillende perspectieven waardoor leerlingen gegevens met elkaar moeten combineren. Dit vereist een hoger denkniveau.

Wat we ook belangrijk vinden, is samenwerkend leren. Veel vwo+ leerlingen zijn gewend om bij groepswerk de leiding te nemen en andere leerlingen het werk uit handen te nemen omdat ze het zelf sneller en beter (denken te) kunnen. In de vwo+ klas moeten ze samenwerken met leerlingen van hetzelfde niveau, die ook graag de leiding willen nemen en het op hun manier willen doen. Soms botst dit maar het leidt wel tot echte samenwerking waarbij je van elkaar kunt leren.

Voor de begeleiding van leerlingen met een indicatie hoogbegaafdheid hebben we een V-coach die de leerlingen zal begeleiden in hun leertraject. In de bovenbouw hebben de leerlingen hun profiel met de bijbehorende vakken gekozen. De begeleiding van de v-coach blijft en alle vwo+ leerlingen volgen het vak Global Perspectives and Research en nemen ze deel aan het IB-examen. Deze vakken geven niet alleen de extra verdieping en de uitdaging, maar leveren ook twee internationaal erkende certificaten bij hun vwo diploma op. 

Tot slot: voor vwo+ leerlingen is het ook heel prettig en goed om eens met ontwikkelingsgelijken in één klas te zitten. Zo is het fijn dat hun medeleerlingen hun gedachtegang direct kunnen volgen.


Maar wat betekent dit voor jou?

Een vwo+-leerling heeft niet meer huiswerk dan een tweetalige vwo-leerling. In minder uren kan je wel meer theorie leren. Dat geeft de mogelijkheid om meer zelfstandig onderzoek te doen in de lessen. We beschouwen de vwo+klas overigens niet als een groep ‘stuudjes’ maar als een groep leerlingen die we tekort zouden doen als we hen niet op hun eigen niveau zouden lesgeven.

Natuurlijk heb je op vwo+  ook vakken waarbij je niet alleen met je hoofd bezig bent zoals drama, tekenen of handvaardigheid. En gymnastiek, in de zomer lekker buiten.
We leggen in de lessen de nadruk op meer zelfstandigheid en meer samenwerking. Het docententeam wordt geschoold door middel van “Lesson Study”, een bewezen methode om goede lessen te ontwikkelen. Ook zij leren dus!

Als je wilt instromen in de vwo+ klas dan heb je een sterk vwo advies nodig van de basisschool. Ook kijken we naar je scores in het leerlingvolgsysteem van de basisschool. En we vragen je naar je motivatie voor het tweetalige onderwijs.