Examen in zeven vakken

Aan het einde van de tweede klas kies je je vakkenpakket. In die vakken doe je ook examen. Je kunt kiezen uit veel verschillende pakketten en vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie, Frans, Duits, maatschappijleer, natuur/scheikunde, wiskunde en natuurlijk gymnastiek, Engels en Nederlands. Ook kun je bij ons tekenen als examenvak kiezen.
 

 

Als je de tweetalige opleiding volgt, ga je in de derde klas naar Engeland. Daar werk je samen met Engelse leerlingen aan een project, doe je sportieve activiteiten en praat je natuurlijk de hele dag Engels. Je komt terug met een 'very British' accent.

Bij ons op school doe je examen in zeven vakken. Dat is één vak meer dan de wet voorschrijft. Maar daarmee ben je wel extra goed voorbereid op je vervolgopleiding.

Na vier jaar haal je het TL-diploma (theoretische leerweg). Daarmee kun je doorstromen naar het mbo4-niveau of, bij goede cijfers, naar de vierde klas van onze havo.