Certificering TTO-vmbo, congratulations!

25 september 2019

In onze beleving al weer een tijd geleden, op 15 mei van dit jaar, was het visitatiebezoek van de TTO vmbo. Na een uitgebreide voorbereiding en een toch altijd weer spannende dag, was er in mei het goede bericht dat de afdeling geslaagd was. Het betekent dat we ons nu ook, naast TTO havo en vwo, een gecertificeerde TTO vmbo school mogen noemen. Op 25 september was dan het moment daar om het certificaat in ontvangst te nemen. Tijdens een bijeenkomst van de TTO-coördinatoren uit heel Nederland, werd kort stil gestaan bij de aspecten waar wij, De Meergronden, trots op mogen zijn. Te weten, de Erasmus projecten en de activiteiten die daarmee samenhangen, het hoge taalniveau van de leerlingen, het vak Engels voor mavo afsluiten op havo niveau and last but not least ons team van Meergronden TTO docenten!

Congratulations!

TTO coördinator Hans Heslinga

 

TERUG NAAR NIEUWS OVERZICHT