Complimenten voor ons vmbo tweetalig onderwijs!

20 mei 2019

Deze week hebben we bezoek van de TTO commissie gehad voor ons vmbo tweetalig onderwijs. Bij de terugkoppeling van de TTO commissie kregen we het positieve nieuws dat we trots op ons programma, de docenten en de leerlingen mogen zijn omdat we een prachtig TTO-programma op de mavo hebben staan. Het mavo TTO programma is voor de komende 5 jaar volledig goedgekeurd!

De complimenten van de TTO commissie:

 • Niveau van het Engels van de leerlingen en het zelfvertrouwen dat de leerlingen laten zien is een compliment voor de docenten en de school.
 • De commissie heeft een gedreven docenten team gezien en gesproken, met hart voor de leerlingen
 • Een compliment voor de pilot havo examen Engels voor mavo leerlingen. De leerlingen die nu in 3 mavo zitten gaan volgend jaar het havo examen Engels doen en worden daar al sinds de 2e klas op voorbereid
 • Complimenten voor de inspanningen rondom de Erasmus-projecten en de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven
   

Feedback van TTO mavo leerlingen:

 • We willen nog meer Engels in de klas spreken, en dat docenten niet te snel overgaan in het Nederlands als we iets niet snel genoeg snappen in het Engels. Alle leerlingen moeten zoveel mogelijk Engels praten in de les, we willen dat de docenten de leerlingen daar tijdens de lessen meer op aanspreken.
 • We zouden in de bovenbouw meer lessen in het Engels willen.
 • We zouden meer willen samenwerken met de havo-TTO leerlingen, meer samen doen in de TTO programma’s mavo en havo.
   

Ook de ouders van de TTO leerlingen waren positief. Hun feedback:

 • Complimenten voor de taalvaardigheid van hun kinderen.
 • Kinderen hebben zichtbaar een bredere blik op de wereld en meer zelfvertrouwen

De Meergronden is trots op deze uitslag en blij met de feedback van leerlingen en ouders!
Alle betrokken TTO-docenten en coördinatoren bedankt en complimenten voor jullie inzet!

Simone de Kruijk, Rector De Meergronden

 

TERUG NAAR NIEUWS OVERZICHT