De Meergronden leerlingenraad, even voorstellen

1 december 2020

De Meergronden heeft een actieve leerlingenraad; een groep enthousiaste leerlingen die elke donderdag bij elkaar komt om te vergaderen over wat er in de school leeft, ideeën te verzinnen om het onderwijs nóg beter te maken en helpt bij de organisatie van de schoolfeesten. De leerlingenraad is, samen met de schoolleiding, samensteller van het leerlingenstatuut. Hierin staan de rechten en plichten van de leerlingen. Leerlingen in de leerlingenraad maken ook actief deel uit van de Medezeggenschapsraad.
Alle leerlingen zijn welkom om deel te nemen aan de leerlingenraad, ongeacht niveau of jaarlaag. Ook staan we open voor vragen en opmerkingen van iedereen. Je kunt ons iedere donderdag in de grote pauze vinden in O121 of vraag naar Henk Mathlener of Pieter Hagedoorn.

   

   

Groeten van Amaris Schuring en Xamayra Versteeg, voorzitter en notulist van de leerlingenraad

 

TERUG NAAR NIEUWS OVERZICHT