Fiets jij met je mobiel in je hand? Wees geen smombie!

6 november 2018

Wees geen SMOMBIE in het verkeer (SMOMBIE = samenvoeging van de woorden Smartphone & Zombie)

Veel verkeersdeelnemers zijn in het verkeer bezig met allerlei activiteiten die hen kunnen afleiden, zoals luisteren naar muziek, mobiel bellen, sms’en, appen of social-media.

Het is nu gewoon toegestaan om al fietsend met de telefoon in de hand te bellen of appjes te lezen en te versturen. Wel moeten fietsers op het verkeer blijven letten en mogen ze geen gevaarlijke situaties veroorzaken. Vooral voor jeugdige fietsers blijkt dat een lastige opgave. Afleiding heeft negatieve effecten op het gedrag in het verkeer. Bij 20 procent van de ongevallen met fietsers van 12 tot 24 jaar blijkt het mobieltje een rol te hebben gespeeld. In meerdere landen is telefoongebruik op de fiets dan ook verboden. De afgelopen jaren is geprobeerd vooral het gedrag van de jeugd te beïnvloeden, bijvoorbeeld via lessen op scholen en prijzen die jongeren konden winnen als ze tijdelijk niet hun mobiel gebruikten tijdens het fietsen. Het bleek allemaal onvoldoende effect te hebben op de doelgroep.

De Meergronden neemt ook haar verantwoordelijkheid als het gaat om goede voorlichting aan haar leerlingen op het gebied van verkeersveiligheid. Zo is er tijdens de projectweek van 5 november 2018 aan alle eerste en tweede klassen mavo voorlichting gegeven door Team Alert en komt het onderwerp Gebruik van mobiel op de fiets zeker aan de orde. Daarnaast plaatsen wij een waarschuwingsbord voor het schoolplein om leerlingen te attenderen op het feit hoe gevaarlijk het gebruik van een mobiel op de fiets is. Wij hebben ons hiertoe laten inspireren door de stichting TButterfly. In 2015 is de 13-jarige Tommy-Boy overleden na op zijn fiets te zijn geschept door een auto die hij niet zag aankomen, omdat hij druk met zijn telefoon bezig was. Samen met Tommy-Boy’s vader Michaël Kulkens en zijn stichting TButterfly, is de ‘Wees Geen Smombie!’-campagne gestart, om het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer terug te dringen.

Op dinsdag 6 november is het Smombiebord onthuld door leerlingen die de voorlichting van Team Alert hebben gekregen. Uiteraard hopen wij dat wij middels deze actie een steentje bij kunnen dragen aan de verkeersveiligheid.

Meer informatie is te vinden op o.a. de volgende websites

www.daarkunjemeethuiskomen.nl

https://www.ad.nl/nieuws/appen-op-de-fiets-wordt-verboden~a10ead57/

https://weesgeensmombie.nl/

www.tbutterly.nl

 www.teamalert.nl

 

TERUG NAAR NIEUWS OVERZICHT