Internationalisering met Erasmus project voor BG en MH unit

29 oktober 2020

Erasmus project Cultural Heritage Without Borders

‘’De cultuur van een land woont in het hart in de ziel van de mensen’’ M. Gandhi

Op de Meergronden gaan wij deze quote uitdragen via ons nieuwe Erasmus project en gaan wij op zoek naar ons cultuur erfgoed. In samenwerking met partnerscholen in Hongarije, Portugal, Slowakije en Turkije gaan wij ook op zoek naar het cultureel erfgoed van onze partnerlanden.
Tevens gaan wij op zoek naar gedeeld cultureel erfgoed. Wat kunnen we hier onder verstaan?

Cultuur en cultureel erfgoed is een breed onderwerp. Het zit namelijk in tastbare zaken maar ook in gevoelens en emoties. De quote waarmee we dit stuk zijn begonnen is een bewijs dat cultuur niet alleen maar gaat om wat we zien en kunnen aanraken.
Via het project willen we een zo groot mogelijk aantal leerlingen betrekken bij de doelen die we willen bereiken. Het project zal worden gedraaid door de 2e en 3e klassen van de BG en MH units en gedragen worden door docenten die behoren tot het project team. Zij zijn namens de school de vertegenwoordigers van het project maar de beste ambassadeurs worden natuurlijk onze leerlingen.

De doelen van ons project komen onder andere terug in de volgende zaken. Daarbij kan worden gedacht aan:
- ‘life skills’ waaronder ICT vaardigheden, samenwerken, kritisch denken, creativiteit en probleem oplossend denken
- uitwisselingen (indien mogelijk) naar en van onze partnerscholen
- projectdoelen en opdrachten worden in diverse vakken geïntegreerd en vormen een onderdeel van het curriculum
- buitenschoolse activiteiten
- online meetings en communicatie met partnerlanden

Bij deelname aan het project denken wij aan gemotiveerde, geïnteresseerde, zelf onderzoekende en kritisch denkende leerlingen. Het project heeft de duur van twee schooljaren.

Gedurende de komende maanden volgen er regelmatig updates over het project op de website van de Meergronden en via het nieuwsblad.
Als u meer informatie wil over het project dan kunt u contact opnemen met:

Sharda Ronkes, s.ronkes@meergronden.asg.nl
Gordon Vos, g.vos@meergronden.asg.nl

 

TERUG NAAR NIEUWS OVERZICHT