Kennismaken met onze nieuwe rector Huub Nelis

21 september 2020

Huub Nelis is dit schooljaar als rector gestart op onze school, in de krant Almere Deze Week stelt hij zich voor.

‘Ik ga altijd uit van de jongeren’
In de eerste twee weken als nieuwe rector van De Meergronden bezoekt Huub Nelis alle klassen. “Ik wil de leerlingen leren kennen en wil dat zij weten wie ik ben”, zegt Nelis. “In alle klassen vraag ik of de leerlingen tips voor me hebben, en wat ze van dit speciale coronaschooljaar verwachten.” Dit sluit nauw aan bij de onderwijsvisie van Nelis. Hij denkt altijd vanuit de jongeren.

“Het eerste wat me in en rond De Meergronden opviel was het DNA van de school, het familiegevoel rond de school”, zegt Nelis. Een groot gedeelte van de bevolking heeft les gehad of kinderen gehad op de school. “Dat merk ik overal. Haven is een dorp in de stad. Er zitten zelfs kleinkinderen van een leraar hier op school.” Nelis is van oorsprong historicus. “Ik merk aan alles dat de school en zijn omgeving historie ademt, en historie verbindt mensen.”

Ervaring
Nelis is een nieuwkomer. “Ja, als rector klopt dat. Dit is mijn eerste baan als leidinggevende op een school”, zegt Nelis. “Toch heb ik meer dan 25 jaar ervaring met onderwijs en jongeren. Ik ben de oprichter van Youngworks, een bureau voor jongerenonderzoek en jongerencommunicatie, dat veel werkt voor het bedrijfsleven en voor het onderwijs. Dat gaat van verbetertrajecten in scholen tot het verbinden van merken en organisaties met jongeren. In dat werk heb ik ruim 200 scholen intensief begeleid en met docententeams samengewerkt. Al die expertise en ervaring neem ik nu mee naar De Meergronden.”

Sfeer
“Iedereen in de samenleving heeft iets te maken met jongeren”, stelt Nelis. “De Meergronden is een diverse school, leerlingen met veel culturen en achtergronden in één gebouw. En dat is een groot goed. Ik zie dat hier de populatie in evenwicht is. Hoe het hier gaat op De Meergronden, dat heb ik zelden zo gezien. Kinderen begrijpen elkaar, corrigeren elkaar als het nodig is, de sfeer in het gebouw is echt goed. Dat is zeer waardevol in het leven van jongeren. Daardoor zullen ze in hun werkzame leven zich makkelijker bewegen in de samenleving. Een schoolopleiding is veel meer dan alleen een diploma halen.”

Verbinden
De uitdaging op korte termijn voor Nelis om de school goed open te houden tijdens de coronacrisis. “Ook hier zie ik weer dat leerlingen prima doorhebben wat er aan de hand is. Dat helpt enorm.” Op langere termijn komt er een nieuw schoolgebouw op deze plek. “Dat moet ook echt. Het huidige gebouw is over de houdbaarheidsdatum heen”, zegt Nelis. “De uitdaging wordt om met het nieuwe gebouw de verbinding met Haven nog groter te maken. Bovendien kunnen we het nieuwe gebouw nu zo inrichten dat het klaar is voor het onderwijs van de toekomst.”
 

Robert Mienstra
Journalist Almere Deze Week en oud leraar Nederlands van De Meergronden

 

TERUG NAAR NIEUWS OVERZICHT