Lenteschool op De Meergronden

15 april 2019

In de periode van 20 mei tot en met 28 juni 2019 organiseren wij, in samenwerking met kennispartner Lyceo, de lenteschool.
Lyceo is onze partner en is actief in o.a. huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentrainingen. Tijdens een korte en intensieve periode krijgen onze leerlingen de kans om achterstanden weg te werken. Hopelijk kunnen zij daardoor een voldoende scoren op toetsen die de vakdocenten in periode 3 afnemen.  Door deelname aan de lenteschool kan dus voorkomen worden dat een leerling blijft zitten.

Voor wie is de lenteschool?
De school bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen voor deelname aan de lenteschool. Tijdens de rapportvergadering naar aanleiding van rapport 2 hebben de docenten voorgesteld voor welke leerlingen deelname aan de lenteschool meerwaarde heeft.

Traject 1 of traject 2?
In samenwerking met Lyceo hebben wij besloten dat er twee verschillende trajecten plaats vinden. Traject 1 is geschikt voor de leerlingen uit de onderbouw en vindt plaats op minstens twee dagen na schooltijd tot uiterlijk 18.00 uur. De leerlingen krijgen naast extra ondersteuning voor de lesstof van maximaal twee vakken, ook begeleiding op het gebied van studievaardigheden en motivatie.
Traject twee is geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw en vindt plaats op de donderdag middag tot uiterlijk 18.00 uur. De leerlingen krijgen extra ondersteuning tijdens het zelfstandig werken aan de lesstof.

Lyceo lenteschool
Wij kiezen bewust voor de inzet van externe begeleiding door Lyceo. Zij organiseren al 5 jaar op verschillende plaatsen in het land lente- en zomerscholen. In een positieve en huiselijke sfeer gaan de leerlingen gemotiveerd aan de slag. Leerlingen krijgen concrete handvatten aangereikt, waarmee zij zich het vak eigen maken en hun studievaardigheden verbeteren.

Heeft u vragen over bovenstaande, neemt u dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

TERUG NAAR NIEUWS OVERZICHT