Meergronden lanceert idee voor nieuwbouw!

28 januari 2020

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Samen met het bestuur van de Almeerse Scholengroep heeft onze school de ideeën gedeeld rondom de bouw van De Nieuwe Meergronden. Hieraan is enige publiciteit gegeven. Echter, de stand van zaken is dat er nog geen nieuwbouw komt. Pas als de gemeenteraad en het college definitief een besluit hebben genomen over nieuwbouw kunnen we echt aan de slag. Wij zullen bij dat proces richting het definitieve ontwerp ook ouders en leerlingen betrekken.
Met het voorontwerp wil De Meergronden laten zien welke visie de school heeft op een modern schoolgebouw en wat er mogelijk is op de kavel van de school in het centrum van Almere Haven.
Hieronder het krantenartikel van Almere Deze Week geplaatst op 28 januari jongstleden.

Vriendelijke groeten,
Simone de Kruijk, rector

 

Meergronden lanceert idee voor nieuwbouw
‘School wordt campus, ook voor de buurt’
Door Robert Mienstra, Almere Deze Week

HAVEN – De middelbare school De Meergronden in Haven heeft een voorontwerp laten maken voor een nieuw schoolgebouw op de kavel waar nu de oude school staat. “De school wordt binnen onze ideeën nadrukkelijk verbonden met de omliggende wijken”, zegt rector Simone de Kruijk, “daardoor krijgt het gebied een enorme upgrade. Het moet een gebouw worden waar je wilt leren en wilt werken.”

  

Het idee is dat het hoofdgebouw van de school meer achter op de huidige kavel gebouwd gaat worden. Vooraan, bij de Marktgracht zouden dan een gebouw komen met de kunst- en cultuurlokalen met daarboven op woningen. Daarnaast worden dan de gymlokalen verdiept gerealiseerd, met ook daarop woningen. Tussen deze twee gebouwen blijft het open. “Daardoor komt er een mooie zichtlijn vanuit de Marktgracht op het campusplein waardoor het centrum een open karakter krijgt”, zegt De Kruijk. “Er ontstaat een prettig ruimtelijk effect in de omgeving. Daarbij willen we aan de buitenkant een open structuur met veel glas aanbrengen in de gebouwen zodat een deel van het onderwijs ook zichtbaar is, bijvoorbeeld in de kunstlokalen.”

  

Bewoners
De Meergronden wil met de plannen nadrukkelijk bijdragen aan de sociale cohesie in Haven en generaties mensen met elkaar verbinden. “Onze lespraktijk moet niet alleen naar binnen gekeerd zijn”, zegt De Kruijk, “maar zeker ook naar buiten. We willen het kavel meer open zetten voor de bewoners van Haven. Zo zouden de leerlingen in school met ouderen uit de omgeving aan het werk kunnen gaan op tal van gebieden zoals spelletjes spelen, gesprekken voeren, koken met de bewoners, we hebben ideeën zat. En wat zou het mooi zijn als we studieplekken voor bewoners in school kunnen realiseren, net zoals dat in de nieuwe bibliotheek in Stad is.”

Voortgang
Een groot voordeel van de plannen is dat het onderwijs op De Meergronden gewoon door kan gaan. “Als het hoofdgebouw gebouwd wordt, kunnen we onze lessen blijven geven in het oude gebouw. Daarna kan het hoofdgebouw in gebruik worden genomen en de kunstlokalen en de gymlokalen met de woningen worden gebouwd”, legt De Kruijk uit.

De Meergronden bestaat inmiddels ruim 40 jaar, het is echt tijd voor vernieuwing, stelt De Kruijk. “De kinderen in Haven hebben recht op een frisse, moderne en duurzame onderwijslocatie. En wat is er mooier dan onderwijs verbinden met de maatschappelijke omgeving. Dat is een win-winsituatie. De leerlingen en het personeel gedijen er goed en de inwoners kunnen gebruik maken van de voorzieningen.” Ook zou De Kruijk het belangrijk vinden dat maatschappelijke voorzieningen uit bijvoorbeeld de zorg een plek krijgen bij de school. “Nu zitten die verspreid in Haven. Wat zou er mooier zijn dan dat ze centraal in Haven op ons kavel gerealiseerd worden. Dan wordt deze locatie helemaal het bruisend hart van ons stadsdeel.”

  
Foto's © 2020 | ZEEP architects and urban designers i.s.m. DeVRBLDNG

TERUG NAAR NIEUWS OVERZICHT