Oproep van de leerlingenraad: “Welke ouders komen onze MR versterken?”

1 oktober 2019

Wij zijn op zoek naar betrokken ouders van de Meergronden leerlingen!!
Ouders, die willen meedenken en beslissen over het reilen en zeilen van onze school.

Op De Meergronden is er al jaren een goed functionerende medezeggenschapsraad (MR). In deze MR overleggen ouders, leerlingen en personeel vijf keer per jaar met de schoolleiding over allerlei schoolzaken. Onderwerpen die op een MR besproken worden zijn onder andere passend onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, onderwijstijd, de begroting en de formatie.

Een goede bezetting is van groot belang, zo kunnen wij de onderwerpen van verschillende invalshoeken blijven bekijken. In de MR is er plaats voor 3 ouders, 4 leerlingen en 7 personeelsleden. Op dit moment zijn niet alle plekken voor ouders gevuld, vandaar de vraag aan u om zich aan te melden.

Bent u de ouder die wij nodig hebben, meld u aan bij de voorzitter van de MRIngrid Bout, e-mail i.bout@meergronden.asg.nl
Via de voorzitter is er informatie over de medezeggenschapsraad aan te vragen.

We kijken uit naar uw reacties!!

De leerlingenraad en Ingrid Bout, voorzitter MR OSG De Meergronden

 

TERUG NAAR NIEUWS OVERZICHT