Project Enjoy the School: Pinfuvote op de Skills Garden

1 november 2019

De afgelopen twee schooljaren hebben we als school met enorm veel plezier en passie ons verbonden aan een Erasmus+ onderwijs project. Dit project staat bekent onder de naam ‘Enjoy the School’.
Het project heeft een aantal doelen. Deze doelen zijn gericht op het fysiek en geestelijk welbevinden van leerlingen op school. Door ze op andere manieren bij school te betrekken, door ze gezondere keuzes in hun levensstijl te bieden en door talenten aan te spreken die we binnen de schoolomgeving niet altijd zien, stimuleren we onze leerlingen naar een verbeterde en plezierige schoolbeleving, ofwel: ‘Enjoy the School!’

Naast de hierboven genoemde doelen bestaat een Eramus+ project uit uitwisselingen. Een van deze uitwisselingen heeft plaats gevonden in Spanje in april 2019. Daar zijn we via onze partnerschool in Spanje betrokken geraakt bij een lokale sportorganisatie die ons een nieuwe sport hebben geleerd: Pinfuvote.
De sport groeit enorm in populariteit. Dit komt vooral door de zeer lage instapdrempel. Zonder enige kennis van de specifieke regels van een sport kan iedereen deelnemen. De regels van Pinfuvote zijn niet moeilijk en ook niet heel strikt. Met handen, voeten, hoofd en benen mogen de spelers de bal doorspelen naar een teamlid of naar de overkant van het speelveld. Maar één element staat voorop: teamplay! Ofwel; samenwerken.
Wanneer een team onderling samenspeelt om de bal naar de overzijde te krijgen, dan worden er meer punten verdient dan wanneer spelers of een team egoïstisch spelen. Benieuwd naar de regels van het spel? Neem dan eens een kijkje op deze website: Klik hier (website in het Engels), en voor een uitvoering met instructie bekijk deze video.

Omdat wij zo veel mogelijk leerlingen en klassen bij Erasmus+ projecten willen betrekken, hebben wij besloten om de klassen MH1T en K3T te laten oefenen met Pinfuvote in de lessen LO. Onze LO collega’s Jasper en Deborah hebben een groot deel van hun lessen hiervoor beschikbaar gesteld. We zijn ze hiervoor zeer dankbaar!

Op 15 oktober jongstleden was de grote dag van de uitvoering van deze sport op de Skills Garden in Almere. In samenwerking met organisatie De Schoor hebben we de uitvoering laten plaats vinden. De Skills Garden was een bewuste keuze om de omgeving van de school en de lokale gemeenschap, d.w.z. basisschoolleerlingen, passanten en medewerkers van De Schoor bij ons project te betrekken.
Erwin Duits en Nigel Böhmermann van De Schoor hebben ons deze dag geweldig geholpen met de voorbereidingen en de uitvoeringen van Pinfuvote.

Erg leuk om te zien was dat enkele andere docenten en ouders van leerlingen bij de uitvoering aanwezig zijn geweest! Wij zijn deze aanwezigen zeer dankbaar.
De middag pakte uit als een gezellige, sportieve en leuke middag. Voor een korte video impressie van de uitvoering, waarbij ook basisschoolleerlingen niet schroomde om mee te doen, Klik hier

De middag heeft op deze wijze prachtig bijgedragen aan meerdere doelen van het project.
Niet enkel de sportieve kant van Pinfuvote, maar ook op een andere wijze met school betrokken en bezig zijn, de lokale gemeenschap betrekken bij projectactiviteiten en project onderdelen een vaste plek geven in het lesprogramma van De Meergronden, zijn allen aan bod gekomen en bereikt.

Docent Geschiedenis/ History Gordon Vos

   

   

TERUG NAAR NIEUWS OVERZICHT