Updates nieuwe maatregelen omtrent coronavirus

1 april 2020

Update 1 april 2020

In de persconferentie van de overheid van 31 maart is bekend gemaakt dat de scholen langer gesloten zullen blijven. De sluiting duurde aanvankelijk tot en met 6 april,  dit is nu verlengd tot en met 28 april.
Een uitzondering hier op betreft de schoolexamens voor examenleerlingen. Deze examens worden ingepland en afgerond in de periode 7 april tot 1 juni (inclusief herkansingen en inhaaltoetsen).

 Het Tijdspad tot afronding schoolexamens wordt als volgt:

-  2 april SE-rooster maken en online publiceren aan eind van de dag
-  7 t/m 21 april schoolexamens
-  22 april inhaaldag toetsen wegens ziekte
-  8 mei 12.00 uur t/m maandag 11 mei 12.00 uur start inschrijven herkansingen
-  14 t/m 20 mei herkansingen
-  1 juni PTA’s afgerond, cijferlijsten bekend
 - Na 1 juni herexamens (landelijk)
 

Update 27 maart 2020

Op dinsdag 31 maart zal de regering duidelijkheid geven over de richtlijnen voor opening van de scholen na 6 april.

Informatie voor onze examenleerlingen:
Wij wachten nog op de aangepaste zak-slaagregeling voor de examenleerlingen die van toepassing zal zijn op het afronden van de schoolexamens. We zullen daarom pas na 31 maart communiceren over het definitieve tijdspad tot 1 juni en het totaalplaatje geven van de nog af te nemen toetsen. 
Wat is al wel zeker:
-  Vóór 1 juni moeten de schoolexamens én herkansingsmogelijkheden die er waren, zijn afgerond.
-  Wij gaan na 6 april starten met toetsen die nog fysiek op school moeten worden afgenomen. Het rooster hiervoor volgt na 31 maart.
-  Het maken en het inleveren en nakijken van PO’s loopt.
-  Mondelingen op afstand worden t/m 6 april op vrijwillige basis ingepland en afgenomen in onderling overleg tussen leerling en docent. Na 6 april worden alle nog af te nemen mondelingen weer ingedeeld.
- Leerlingen die nog toetsen moeten inhalen van vóór 15 maart worden daarover benaderd door school.
- Na 31 maart volgt meer informatie.

Informatie voor onze vóórexamenleerlingen:
Wij willen voorkomen dat de vóórexamenleerlingen volgend schooljaar veel extra PTA-toetsen moeten maken omdat er achterstanden zijn ontstaan. Om die reden zijn de vakdocenten nu het PTA aan het doornemen om aanpassingen te doen zodat er dit jaar nog wel PTA-toetsen afgerond kunnen worden. Zij gaan kijken of schriftelijke toetsen kunnen worden omgezet in bijvoorbeeld een praktische opdracht en of er onderdelen kunnen worden samengevoegd. Zodra we deze aanpassingen voor de leerlingen op een rijtje hebben dan zullen we de leerlingen en ouders hierover informeren.
Voor nu betekent dit dat het heel belangrijk is dat alle leerlingen de online lessen en contacten met de docenten blijven volgen en dat ze blijven leren voor de toetsen die nog komen en dat ze blijven werken aan de praktische opdrachten uit het PTA.
 

Update 25 maart 2020

Het Nederlands Jeugdinstituut informeert ouders, opvoeders en professionals hoe om te kunnen gaan met de gevolgen van het Coronavirus.
Door dit virus is het leven van iedereen flink veranderd. Het langdurig met elkaar thuis moeten blijven is een nieuwe situatie voor ons allen.
Dit kan de nodige vragen oproepen voor ouders en jongeren.

Wij verwijzen u voor tips hoe u daarmee om kunt gaan naar de volgende website van het Nederlands Jeugdinstituut:
Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Namens het Zorgteam van De Meergronden, 

Rieneke ten Cate.
 

Update 24 maart 2020

N.a.v. de maatregelen van de overheid,  aangekondigd op maandag 23 maart, is er onduidelijkheid gekomen over het afnemen van het schoolexamen. De schoolexamens die op woensdag 25 maart zouden starten worden opgeschort totdat duidelijk wordt wat de richtlijnen worden.

Op dinsdag 24 maart om 12:00 uur houdt minister Slob een persconferentie waarbij duidelijkheid wordt gegeven op de volgende punten:

  • De Centrale Examens gaan niet door
  • Leerlingen die slagen krijgen een volwaardig diploma
  • De eindcijfers worden bepaald door het Schoolexamen
  • Tot 1 juni de tijd voor het afronden van het schoolexamen
  • Scholen ronden (zoveel mogelijk) de Schoolexamens af op afstand
  • Er komt een uniforme zak-slaagregeling met mogelijkheid van beroep en van herkansen
     

Update 23 maart 2020

Beste leerlingen,  

Met ingang van maandag 23 maart gaan we de lessen en contacten op afstand, meer structureren. Het doel is dat er voor jullie meer houvast ontstaat bij het leren en dat docenten niet voortdurend online behoeven te zijn.  
 

CONTACTTIJDEN DOCENTEN-LEERLINGEN M.I.V. 23 MAART

           

Volgens het normale rooster

 

 

 

wordt tussen:

 

Lesuur 1

 

 

 

9.00

9.30

Lesuur 2

 

 

 

9.30

10.00

Lesuur 3

 

 

 

10.00

10.30

Lesuur 4

 

 

 

10.45

11.15

Lesuur 5

 

 

 

11.15

11.45

Lesuur 6

 

 

 

11.45

12.15

Lesuur 7

 

 

 

12.15

12.45

 

 

 

 

 

 

Contactmoment mentoren

 

 

 

13.15

14.00


Voorbeeld: Heb je in het gewone rooster aardrijkskunde op maandag het 3e uur van CKA, is er nu dus contact mogelijk op maandag tussen 10.00 en 10.30 uur. De precieze invulling is aan de individuele docent.  

In de middag is er een tijdstip ingeroosterd voor contact met je mentor. Mentoren verdelen dit op basis van beschikbaarheid over de week.

Let op: tijdens de SE periode van 25 maart t/m 3 april  kan het zijn dat een les niet doorgaat omdat de docent moet surveilleren op school voor de schoolexamens.
 

Update 20 maart 2020

Het rooster van de Schoolexamens 4bbl, 4kbl, 4mavo, 5havo en 6vwo is klaar en staat online op Zermelo en SOMtoday.  De schoolexamens vinden plaats vanaf woensdag 25 maart t/m vrijdag 3 april. Er wordt hierbij rekening gehouden met de nieuwe richtlijnen betreffende het coronavirus:

- Elke leerling maakt zijn/haar toets op de eigen unit.
- Per lokaal max. 10 leerlingen met 1 surveillant. Er komt een model opstelling waarbij er tussen de leerlingen zoveel mogelijk afstand is.
- We spreiden de aanwezigheid van de leerlingen in het gebouw :
 Bbl/kbl/mavo: 2e en 3e uur
 Havo/vwo: 3e en 4e uur

 

Update 18 maart 2020

De Meergronden gaat vanaf woensdag 25 maart t/m vrijdag 3 april Schoolexamens afnemen voor klas 4bbl/kbl/mavo, 5havo en 6vwo. Er wordt op dit moment geinventariseerd welke toetsen doorgaan en hoe de mondelinge examens afgenomen gaan worden. Per mail worden onze leerlingen en ouders hierover op de hoogte gehouden.


Update 17 maart 2020

Beste ouders en leerlingen, 

We worden dagelijks ingehaald door het nieuws.
Zoals net bekend is geworden zullen de Schoolexamens voor de eindexamen leerlingen doorgaan. We krijgen meer tijd en meer ruimte om dit voor elkaar te krijgen. Morgen gaan wij op school aan de slag om dit verder uit te werken.

De Meergronden is een school met examens voor 5 onderwijsniveau (bbl/kbl/mavo/havo/vwo). Dat is een grote organisatie en vraagt veel afstemming. In deze situatie moeten wij daarom de tijd nemen om een zo goed mogelijk plan te maken voor het afnemen van de resterende schoolexamens.

Wij focussen ons nu op de leerjaren 4 bbl/kbl/mavo, 5 havo en 6 vwo; de leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen.

Zodra het kan zullen we ook een plan maken voor de schoolexamens van klas 3 bbl/kbl/mavo, 4 havo en 4/5 vwo. Uiteraard zullen we de leerlingen daarover tijdig informeren.


Vriendelijke groeten,

Simone de Kruijk, rector De Meergronden

 

Update 16 maart 2020

Op dinsdag 17 maart kunnen de leerlingen al hun spullen uit de kluisjes halen. Volg hierbij onderstaand rooster:

Update 15 maart 2020

Beste ouders en leerlingen,
 
Zoals u inmiddels gehoord heeft is door de regering het besluit genomen dat de scholen dichtgaan t/m 6 april.
 
Voor de periode 16 maart t/m 6 april betekent dit dat uw kind niet naar school kan komen tenzij beide ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep. Die leerlingen zullen door ons opgevangen worden van het 2e t/m het 5e lesuur.
Via deze link: Lijst Vitale beroepen en via de website van de NOS kunt u de lijst van vitale beroepen vinden.
Wij zullen een plan maken hoe we hier tot 6 april mee omgaan en u daar nader over informeren.
 
Bent u beiden werkzaam in een vitaal beroep én kan uw kind niet thuis blijven dan geldt uiteraard nog steeds de RIVM richtlijn die voorschrijft wanneer uw kind thuis moet blijven i.v.m. gezondheidsklachten of een risico loopt om andere redenen.
 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de verstuurde brieven. 
Ook volgt er nog meer informatie over het ophalen van spullen uit de kluisjes. 

 
Vriendelijke groeten,
 
Simone de Kruijk, rector De Meergronden

 

 

 

 

TERUG NAAR NIEUWS OVERZICHT