Updates maatregelen omtrent coronavirus

12 januari 2021

Update 12 januari 2021
Op dinsdag 12 januari werd tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. De middelbare scholen blijven dicht en de online lessen gaan door. De uitzondering voor examenleerlingen en leerlingen met ouders die vitale beroepen hebben blijft, zij mogen naar school maar moeten nu wel rekening houden met de 1.5 meter regel. Eerst moest dat alleen onder volwassenen maar nu dus ook onder scholieren.

 

Update 4 januari 2021
Op 14 december 2020 werd bekend gemaakt door premier Mark Rutte dat de scholen vanaf 16 december tot 18 januari over gaan op afstandsonderwijs.  De Meergronden heeft het onderwijs op deze manier georganiseerd:

ROOSTER
De lessen van 4 t/m 18 januari worden 30 minuten.
1 09:00 09:30
wisseltijd 5 min
2 09:35 10:05 
wisseltijd 5 min
3 10:10 10:40 
pauze 15 min
4 10:55 11:25
wisseltijd 5 min
5 11:30 12:00
pauze 45 min
6 12:45 13:15
wisseltijd 5 min
7 13:20 13:50 
Grote Pauze 10 min

8 14:00 14:30 KWT
9 14:30 15:00 KWT
10 15:00 15:30 KWT

Elke dag moeten leerlingen vanaf 8.30 bereikbaar zijn. Tussen 8:30 en 9:00 kan een mentor of Digitale Onderwijsassistent (DOA) eventueel contact opnemen met leerlingen om kort de schooldag voor te bereiden of technische problemen op te lossen.

Na het laatste online lesuur: contact met mentor of coach Voor de leerlingen die online les hebben kan de mentor of coach dagelijks na 14:00 contact opnemen om te bespreken hoe het gaat. Ook kunnen leerlingen per mail vragen stellen aan vakdocenten of hun mentor.

Eindexamenklassen wel fysiek op school Alle examenleerlingen hebben wel fysiek les op school, ook volgens hetzelfde dertig minuten rooster.

Middagen: praktijkvakken / KUBV / BTE In de middagen na 14:00 worden voor sommige examenklassen keuzewerktijd-momenten (KWT) en praktijklessen ingepland.

Bijlessen De bijlessen die sommige leerlingen nu al volgen, gaan online gewoon door op het lesrooster waarop de bijles al gepland stond.

Opvang leerlingen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare leerlingen Elke dag worden er docenten ingepland die deze leerlingen gaan lesgeven.

 

Update 5 oktober 2020
In het voortgezet onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober a.s. een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten moet het mondkapje af.

Mondkapjes verplicht op De Meergronden
Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen zelf beslissen of een mondkapje verplicht is. De schoolleiding van De Meergronden heeft besloten om vanaf a.s. maandag 5 oktober het dragen van een mondkapje of een face shield in de school verplicht te stellen.

We vinden het vervelend om een extra maatregel te moeten opleggen, maar onze school volgt de richtlijnen van het RIVM. De VO-raad en de onderwijsvakbond adviseren om te kiezen voor een duidelijke verplichting van mondkapjes in de school. Ook onze medezeggenschapsraad is hier een voorstander van.

Dit betekent het volgende:

 • Iedereen die de school binnenkomt moet een mondkapje of een face shield (een doorzichtig gezichtsmasker) dragen.
 • Mondkapjes blijven op in de gangen en in de aula, zolang je in beweging bent. Als je gaat zitten, mag het kapje af. Omdat onze aula te klein is voor alle leerlingen, zullen tijdens de grote pauze in iedere unit een paar lokalen openblijven, waar leerlingen kunnen eten/drinken.
 • Leerlingen die eten of drinken, kunnen hun mondkapje natuurlijk tijdelijk af doen. Let daarbij extra op de 1,5 meter afstand tot volwassenen. 
 • Tijdens de lessen zijn mondkapjes niet toegestaan. Zodra je in de klas zit, gaat het mondkapje af. Docenten mogen wel doorzichtige face shields dragen.
 • Op maandag 5 oktober kan iedere leerling bij de deur eenmalig een papieren mondkapje krijgen. De bedoeling is dat je daarna zelf voor een mondkapje zorgt. Je kunt ook maandag ook gewoon met een eigen mondkapje naar school komen.
 • Als je na maandag je mondkapje vergeten bent, kun je voor 50 cent een mondkapje kopen bij het Service Point. Betaling gaat uitsluitend via het schoolpasje.
 • Leerlingen die geen mondkapje dragen (en vervolgens geen mondkapje kopen bij het Service Point), wordt de toegang tot de school geweigerd. Dit betekent ongeoorloofde afwezigheid omdat je je niet aan de schoolregels houdt. Hiervan kan melding worden gemaakt bij de onderwijsinspectie.

Na de herfstvakantie krijgt iedereen een stoffen mondkapje
Als op maandag 19 oktober de school weer begint, krijgt iedere leerling eenmalig van ons een stoffen mondkapje. Als je een stoffen mondkapje gebruikt, moet dit regelmatig worden gewassen.

Een mondkapje goed gebruiken
Het is heel belangrijk om een mondkapje goed te gebruiken. Als je het op de verkeerde manier gebruikt, vergroot je juist de kans op besmetting. Op deze pagina van de rijksoverheid leest u hoe een mondkapje goed gebruikt wordt in het openbaar vervoer. Deze richtlijn is ook bruikbaar voor gebruik in de gangen en de aula van de school. Wilt u met uw kind te bespreken hoe je een mondkapje goed gebruikt?

Tot slot
Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op andere maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Die maatregelen blijven bestaan. In de beslisboom van ASG kunt u nakijken of uw kind thuis moet blijven. Ook geldt nog steeds: houd 1,5 meter afstand van volwassenen en houd je aan de hygiënemaatgelen.

Laten we er samen voor gaan, want alleen samen kunnen we het!

 

Update 18 september 2020
Voorrang voor onderwijsgevenden 

Onderwijs (en zorg) personeel krijgt vanaf 21 september voorang bij het testen op corona. Deze voorangsprocedure is bedoeld voor het zo veel mogelijk voorkomen van lesuitval en daarbij de contuïniteit van het onderwijs te waarborgen. 

Wanneer blijft uw kind thuis?
ASG heeft een beslisboom gemaakt met de titel "Wanneer blijft uw kind thuis?" deze is te vinden op de website van ASG.
Een handige leidraad om te volgen als uw kind klachten heeft zoals verkoudheid, keelpijn en koorts.


Update 19 augustus 2020
Start nieuw schooljaar- corona-maatregelen op onze school
Op onze school volgen we het veiligheidsprotocol voor het voortgezet onderwijs (van de VO-raad). Dit protocol wordt steeds aangepast op basis van de laatste inzichten van het RIVM en de regels van de overheid.
We gaan volledig open, waarbij de leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden, maar wel tot alle docenten en medewerkers.
 

Faciliteiten in de lokalen
In de school staan bij alle ingangen handgel-automaten en ook in de gangen en lokalen zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig. Iedereen die de school inkomt, moet zijn handen ontsmetten. Ook na de pauzes moeten leerlingen even hun handen ontsmetten.
 

Mondkapjes en face shields
Sommige personeelsleden zullen ervoor kiezen om zogenaamde face shields te dragen (een doorzichtig scherm voor het gezicht). Het dragen van mondkapjes binnen de school wordt niet geadviseerd in het VO-protocol. Als leerlingen met mondkapjes komen binnenlopen, mogen ze die in de school dragen maar zodra ze in de les zijn, is het dragen van mondkapjes niet toegestaan. Alleen als het VO-protocol / de overheid dit verandert, zullen we dit aanpassen.
 

Ouderavonden op school
Voorlopig zullen er i.v.m. het coronavirus geen ouderavonden op school plaatsvinden. Tenzij het individuele gesprekken zijn tussen mentoren/coaches en leerlingen en ouders. De informatie die normaal gesproken op een ouderavond verteld wordt zal digitaal verstrekt worden, bijvoorbeeld als videopresentatie of PowerPoint per mail.
 

Een afspraak op school?
Het is in principe mogelijk om als ouders een afspraak te maken met (mentor)docenten. Er kan dan bekeken worden of deze afspraak telefonisch, via Teams of op school plaats vindt. Niemand wordt op school toegelaten zonder afspraak. Bij de servicebalie krijgen alle bezoekers de bekende triagevragen voordat ze de school in mogen.
 

Update 2 juni 2020

Vanaf vandaag wordt er weer “fysiek” les gegeven op De Meergronden. Onze school is ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM. Zo hebben de conciërges looproutes gemaakt die starten vanaf het schoolplein/ingang en de hele school doorgaan. Het is 1-richtingverkeer dus goed opletten en de looproute stickers volgen! De docenten richten hun lokalen in rekening houdend met de 1.5 meter afstand. In de kleine lokalen kunnen 8 leerlingen les krijgen, in de grote lokalen 13. De lessen zijn zo geroosterd dat er niet te veel leerlingen tegelijk aankomen op school en er verschillende startmomenten zijn.

    

BG leerlingen: gebouw zuid is alleen nog maar bereikbaar via de zuid buitendeuren. Niet langer via de gang naar zuid want die is te smal.
HV leerlingen: gebouw noord is alleen nog maar bereikbaar via de noord ingang aan het schoolplein. Niet langer via de loopbrug in school; die is afgesloten.
BG en MH leerlingen: gebouw oost is zowel via de voordeur (grachtzijde) als de achterdeur (schoolpleinzijde) bereikbaar. Alle deuren staan in de middag open.
Op het schoolplein staan diverse verwijsborden voor de fietsers; met name naar Zuid want dat is voor iedereen nu heel anders binnenkomen. Het hek bij de zuid lokalen staat open.

De lessen op school zijn overigens alleen in de middag, in de ochtend hebben de leerlingen nog steeds thuis online les.
 

Update 19 mei 2020

Het kabinet heeft bepaald dat de VO scholen vanaf 2 juni opengaan en dat leerlingen behalve online les ook fysiek les gaan krijgen op school.
De richtlijnen voor het openen van de scholen maken het complex om een goede vorm te vinden.

Enkele voorbeelden van die richtlijnen:
- Leerlingen dienen de 1.5m afstandsregel aan te houden.
- De 1.5m richtlijn heeft tot gevolg dat de klassen in twee of in drie delen worden gesplitst. Dat is afhankelijk van de groepsgrootte en van de omvang van het lokaal.
- De 1.5m richtlijn heeft tot gevolg dat circa 25% van de leerlingen min of meer tegelijkertijd in de school zal zijn. Voor onze school betekent dit ongeveer 250 leerlingen.
- De leerlingen blijven zoveel mogelijk in één lokaal.
- In school moeten looproutes worden aangemaakt zodat de leerlingstromen goed gedoseerd worden.
- Deuren staan zoveel mogelijk open.
- Er zijn voldoende hygiëne middelen in de school en er zijn voldoende hygiëne maatregelen genomen.
- Leerlingen mogen geen gebruik maken van de kluisjes.
- Personeel is aanwezig conform de RIVM richtlijn, wat betekent dat als een medewerker tot de risicogroep behoort deze een afweging moet maken of hij of zij op school aanwezig kan zijn. Dit betreft ca 30% van onze medewerkers.
- Leerlingen maken geen gebruik van het openbaar vervoer als zij binnen een straal van 8km van school wonen. De leerlingen komen zoveel mogelijk te voet, op de fiets of worden gebracht. Ook leerlingen die verder dan 8km van school wonen maken zo min mogelijk gebruik van het openbaar vervoer.

Het is een enorme uitdaging om een vorm te vinden waarbij de leerlingen naar school komen voor de overgebleven 4 weken van dit schooljaar. Wij hebben in ieder geval de conclusie getrokken dat we doorgaan met de online lessen in het 30-min rooster, zodat de lessen en de kern van alle vakken zo min mogelijk in het gedrang komt.
 

Update 8 mei 2020

Voor onze examenleerlingen is de planning als volgt:

 • Start inschrijven herkansingen vrijdag 8 mei 12.00 t/m maandag 11 mei 12.00 uur
 • Herkansingen examenklassen 14 & 15 mei
 • 25 mei leerlingen komen naar school om de akkoordverklaringen te tekenen
 • 28 mei examen leerlingen worden gebeld over de uitslag
 • 4 juni vóór 12:00 inschrijven Resultaatverbeteringstoetsen (RV)
 • Na 4 juni Resultaatverbeteringstoetsen 
 • 1 & 2 juli diploma uitreikingen
   

Update 6 mei 2020

In de persconferentie van de overheid van 6 mei zijn versoepelingen van de maatregelen aangekondigd. Het stappenplan ziet er als volgt uit:


 

Update 21 april 2020

De maatregelen van de intelligente lockdown blijven van kracht en worden verlengd tot 20 mei, dit heeft premier Rutte aangekondigd in een persconferentie. Wel mogen de basisscholen vanaf 11 mei weer open. Het Voortgezet Onderwijs moet zich gaan voorbereiden op het openen van de scholen vanaf 1 juni, daarbij rekening houdend met de 1.5 meter regel.
Jongeren tussen de 12 en 18 jaar mogen wel weer sporten en trainen, maar dan op 1.5 meter afstand van elkaar. Wedstrijden en toernooien mogen niet plaatsvinden, ouders mogen niet komen kijken en iedereen moet thuis douchen.

De schoolexamens voor onze eindexamenleerlingen zijn nu afgerond. Dit is goed verlopen. De examens vonden voornamelijk plaats in onze gymzalen met maximaal 15 leerlingen per gymzaal waar normaal gesproken een capaciteit is van 75 leerlingen. Veel mondelinge examens zijn online afgenomen. Nu maar hopen op goede cijfers!
Vanaf 8 mei kan er ingeschreven worden op SOMtoday voor de herkansingen die plaatsvinden op 14 en 15 mei.

Op onze Facebook pagina laten we zien hoe onze docenten onderwijs op afstand geven en zien we hoe enthousiast leerlingen met hun opdrachten thuis aan de slag zijn. Volg ons ook op Facebook!

22 april- Almere Deze Week schreef een artikel over onze schoolexamens
 

Update 1 april 2020

In de persconferentie van de overheid van 31 maart is bekend gemaakt dat de scholen langer gesloten zullen blijven. De sluiting duurde aanvankelijk tot en met 6 april,  dit is nu verlengd tot en met 28 april.
Een uitzondering hier op betreft de schoolexamens voor examenleerlingen. Deze examens worden ingepland en afgerond in de periode 7 april tot 1 juni (inclusief herkansingen en inhaaltoetsen).

 Het Tijdspad tot afronding schoolexamens wordt als volgt:

-  2 april SE-rooster maken en online publiceren aan eind van de dag
-  7 t/m 21 april schoolexamens
-  22 april inhaaldag toetsen wegens ziekte
-  8 mei 12.00 uur t/m maandag 11 mei 12.00 uur start inschrijven herkansingen
-  14 t/m 20 mei herkansingen
-  1 juni PTA’s afgerond, cijferlijsten bekend
 - Na 1 juni herexamens (landelijk)
 

Update 27 maart 2020

Op dinsdag 31 maart zal de regering duidelijkheid geven over de richtlijnen voor opening van de scholen na 6 april.

Informatie voor onze examenleerlingen:
Wij wachten nog op de aangepaste zak-slaagregeling voor de examenleerlingen die van toepassing zal zijn op het afronden van de schoolexamens. We zullen daarom pas na 31 maart communiceren over het definitieve tijdspad tot 1 juni en het totaalplaatje geven van de nog af te nemen toetsen. 
Wat is al wel zeker:
-  Vóór 1 juni moeten de schoolexamens én herkansingsmogelijkheden die er waren, zijn afgerond.
-  Wij gaan na 6 april starten met toetsen die nog fysiek op school moeten worden afgenomen. Het rooster hiervoor volgt na 31 maart.
-  Het maken en het inleveren en nakijken van PO’s loopt.
-  Mondelingen op afstand worden t/m 6 april op vrijwillige basis ingepland en afgenomen in onderling overleg tussen leerling en docent. Na 6 april worden alle nog af te nemen mondelingen weer ingedeeld.
- Leerlingen die nog toetsen moeten inhalen van vóór 15 maart worden daarover benaderd door school.
- Na 31 maart volgt meer informatie.

Informatie voor onze vóórexamenleerlingen:
Wij willen voorkomen dat de vóórexamenleerlingen volgend schooljaar veel extra PTA-toetsen moeten maken omdat er achterstanden zijn ontstaan. Om die reden zijn de vakdocenten nu het PTA aan het doornemen om aanpassingen te doen zodat er dit jaar nog wel PTA-toetsen afgerond kunnen worden. Zij gaan kijken of schriftelijke toetsen kunnen worden omgezet in bijvoorbeeld een praktische opdracht en of er onderdelen kunnen worden samengevoegd. Zodra we deze aanpassingen voor de leerlingen op een rijtje hebben dan zullen we de leerlingen en ouders hierover informeren.
Voor nu betekent dit dat het heel belangrijk is dat alle leerlingen de online lessen en contacten met de docenten blijven volgen en dat ze blijven leren voor de toetsen die nog komen en dat ze blijven werken aan de praktische opdrachten uit het PTA.
 

Update 25 maart 2020

Het Nederlands Jeugdinstituut informeert ouders, opvoeders en professionals hoe om te kunnen gaan met de gevolgen van het Coronavirus.
Door dit virus is het leven van iedereen flink veranderd. Het langdurig met elkaar thuis moeten blijven is een nieuwe situatie voor ons allen.
Dit kan de nodige vragen oproepen voor ouders en jongeren.

Wij verwijzen u voor tips hoe u daarmee om kunt gaan naar de volgende website van het Nederlands Jeugdinstituut:
Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Namens het Zorgteam van De Meergronden, 

Rieneke ten Cate.
 

Update 24 maart 2020

N.a.v. de maatregelen van de overheid,  aangekondigd op maandag 23 maart, is er onduidelijkheid gekomen over het afnemen van het schoolexamen. De schoolexamens die op woensdag 25 maart zouden starten worden opgeschort totdat duidelijk wordt wat de richtlijnen worden.

Op dinsdag 24 maart om 12:00 uur houdt minister Slob een persconferentie waarbij duidelijkheid wordt gegeven op de volgende punten:

 • De Centrale Examens gaan niet door
 • Leerlingen die slagen krijgen een volwaardig diploma
 • De eindcijfers worden bepaald door het Schoolexamen
 • Tot 1 juni de tijd voor het afronden van het schoolexamen
 • Scholen ronden (zoveel mogelijk) de Schoolexamens af op afstand
 • Er komt een uniforme zak-slaagregeling met mogelijkheid van beroep en van herkansen
   

Update 23 maart 2020

Beste leerlingen,  

Met ingang van maandag 23 maart gaan we de lessen en contacten op afstand, meer structureren. Het doel is dat er voor jullie meer houvast ontstaat bij het leren en dat docenten niet voortdurend online behoeven te zijn.  
 

CONTACTTIJDEN DOCENTEN-LEERLINGEN M.I.V. 23 MAART

           

Volgens het normale rooster

 

 

 

wordt tussen:

 

Lesuur 1

 

 

 

9.00

9.30

Lesuur 2

 

 

 

9.30

10.00

Lesuur 3

 

 

 

10.00

10.30

Lesuur 4

 

 

 

10.45

11.15

Lesuur 5

 

 

 

11.15

11.45

Lesuur 6

 

 

 

11.45

12.15

Lesuur 7

 

 

 

12.15

12.45

 

 

 

 

 

 

Contactmoment mentoren

 

 

 

13.15

14.00


Voorbeeld: Heb je in het gewone rooster aardrijkskunde op maandag het 3e uur van CKA, is er nu dus contact mogelijk op maandag tussen 10.00 en 10.30 uur. De precieze invulling is aan de individuele docent.  

In de middag is er een tijdstip ingeroosterd voor contact met je mentor. Mentoren verdelen dit op basis van beschikbaarheid over de week.

Let op: tijdens de SE periode van 25 maart t/m 3 april  kan het zijn dat een les niet doorgaat omdat de docent moet surveilleren op school voor de schoolexamens.
 

Update 20 maart 2020

Het rooster van de Schoolexamens 4bbl, 4kbl, 4mavo, 5havo en 6vwo is klaar en staat online op Zermelo en SOMtoday.  De schoolexamens vinden plaats vanaf woensdag 25 maart t/m vrijdag 3 april. Er wordt hierbij rekening gehouden met de nieuwe richtlijnen betreffende het coronavirus:

- Elke leerling maakt zijn/haar toets op de eigen unit.
- Per lokaal max. 10 leerlingen met 1 surveillant. Er komt een model opstelling waarbij er tussen de leerlingen zoveel mogelijk afstand is.
- We spreiden de aanwezigheid van de leerlingen in het gebouw :
 Bbl/kbl/mavo: 2e en 3e uur
 Havo/vwo: 3e en 4e uur

 

Update 18 maart 2020

De Meergronden gaat vanaf woensdag 25 maart t/m vrijdag 3 april Schoolexamens afnemen voor klas 4bbl/kbl/mavo, 5havo en 6vwo. Er wordt op dit moment geinventariseerd welke toetsen doorgaan en hoe de mondelinge examens afgenomen gaan worden. Per mail worden onze leerlingen en ouders hierover op de hoogte gehouden.


Update 17 maart 2020

Beste ouders en leerlingen, 

We worden dagelijks ingehaald door het nieuws.
Zoals net bekend is geworden zullen de Schoolexamens voor de eindexamen leerlingen doorgaan. We krijgen meer tijd en meer ruimte om dit voor elkaar te krijgen. Morgen gaan wij op school aan de slag om dit verder uit te werken.

De Meergronden is een school met examens voor 5 onderwijsniveau (bbl/kbl/mavo/havo/vwo). Dat is een grote organisatie en vraagt veel afstemming. In deze situatie moeten wij daarom de tijd nemen om een zo goed mogelijk plan te maken voor het afnemen van de resterende schoolexamens.

Wij focussen ons nu op de leerjaren 4 bbl/kbl/mavo, 5 havo en 6 vwo; de leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen.

Zodra het kan zullen we ook een plan maken voor de schoolexamens van klas 3 bbl/kbl/mavo, 4 havo en 4/5 vwo. Uiteraard zullen we de leerlingen daarover tijdig informeren.


Vriendelijke groeten,

Simone de Kruijk, rector De Meergronden

 

Update 16 maart 2020

Op dinsdag 17 maart kunnen de leerlingen al hun spullen uit de kluisjes halen. Volg hierbij onderstaand rooster:

Update 15 maart 2020

Beste ouders en leerlingen,
 
Zoals u inmiddels gehoord heeft is door de regering het besluit genomen dat de scholen dichtgaan t/m 6 april.
 
Voor de periode 16 maart t/m 6 april betekent dit dat uw kind niet naar school kan komen tenzij beide ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep. Die leerlingen zullen door ons opgevangen worden van het 2e t/m het 5e lesuur.
Via deze link: Lijst Vitale beroepen en via de website van de NOS kunt u de lijst van vitale beroepen vinden.
Wij zullen een plan maken hoe we hier tot 6 april mee omgaan en u daar nader over informeren.
 
Bent u beiden werkzaam in een vitaal beroep én kan uw kind niet thuis blijven dan geldt uiteraard nog steeds de RIVM richtlijn die voorschrijft wanneer uw kind thuis moet blijven i.v.m. gezondheidsklachten of een risico loopt om andere redenen.
 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de verstuurde brieven. 
Ook volgt er nog meer informatie over het ophalen van spullen uit de kluisjes. 

 
Vriendelijke groeten,
 
Simone de Kruijk, rector De Meergronden

 

 

 

 

TERUG NAAR NIEUWS OVERZICHT