Op weg naar De Nieuwe Meergronden!

De overeenkomst is getekend
Voor ons nieuwe schoolgebouw zijn afgelopen maanden veel stappen genomen. Achter de schermen is lang onderhandeld over de bouw van onze school. Dinsdag 8 februari waren wethouders Roelie Bosch en Hilde van Garderen hier op school om met onze bestuurder, Herbert Griffioen, de overeenkomst te tekenen. Wat staat daar in?  De Gemeente Almere stelt aan de ASG een bedrag van 30,8 miljoen euro beschikbaar voor de vervangende nieuwbouw voor De Meergronden. De nieuwbouw krijgt een omvang van ongeveer 10.000 m² en is geschikt voor 1.200 leerlingen.
Daarnaast hebben de ASG en de gemeente afspraken gemaakt over het bouwheerschap. De gemeente wordt eindverantwoordelijk voor de bouw en zal steeds afstemmen wat de behoeften zijn van de school.

Wethouder Roelie Bosch van onderwijs: ‘We zijn enthousiast over de plannen voor de vernieuwing van De Meergronden. Het is een mooie ontwikkeling in het oudste stadsdeel van Almere. Daarbij gaat het niet alleen om de vernieuwing van het schoolgebouw maar ook om de rol die De Meergronden op zich neemt om in Almere Haven meer te zijn dan een onderwijsinstelling en dus ook een functie vervult in het welzijn van de mensen die wonen in het stadsdeel.’

Havenverbond
De Meergronden is onderdeel van het Havenverbond, een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die werken aan de vernieuwing van Almere Haven. Het stadsdeel moet groener, levendiger en aantrekkelijker worden. Met organisaties en vele inwoners is de ‘Visie 2040 en Aanpak voor Vernieuwing’ opgesteld.

Deze ondertekening is van groot belang voor de leerlingen, de school én heel Almere Haven. Wij nemen daarin met overtuiging onze verantwoordelijkheid in. Wethouder Hilde van Garderen van stadsvernieuwing: ‘Dit is een belangrijke stap in de stedelijke vernieuwingsopgave van Almere Haven. Door het nieuwe schoolplein zo groen mogelijk te maken en het openstellen van het gebouw voor Havenaren na schooltijd, wordt de school meer verbonden met de omgeving en ontstaat er meer levendigheid.’

Cadeautje
De wethouders hebben al eerste een cadeautje gekregen ontwikkeld door techniekdocent Tom met onze nieuwe lasercutter in de praktijklokalen.

Delen: