Schoolkosten

Middelbaar onderwijs is in Nederland gratis toegankelijk. Ook de gewone schoolboeken hoeven ouders niet zelf te betalen. Als school willen we meer doen om ons onderwijs aantrekkelijker te maken en leerlingen bijzondere ervaringen mee te geven. Voor de extra kosten die hiermee gemoeid zijn, doet de school een beroep op ouders. Hieronder vallen o.a. culturele activiteiten, het tweetalig onderwijs (TTO) en de kosten voor binnenlandse en buitenlandse excursies. Zonder ouderbijdrage kunnen scholen niets extra’s doen.

Welk beleid heeft onze school ten aanzien van de schoolkosten?Uiteraard spannen wij ons in om de kosten zo laag mogelijk te houden. We streven naar betaalbaar onderwijs voor ouders. De schoolkosten worden jaarlijks met de ouderraad en de medezeggenschapsraad besproken. Uit cijfers van het ministerie blijkt dat onze school qua totale schoolkosten voor ouders onder het landelijk gemiddelde zit.

Alle ouders betalen mee aan het schoolkostenfonds
De Meergronden heeft, net als alle andere VO-scholen in Almere, een zogenaamd schoolkostenfonds. Uw bijdrage aan het schoolkostenfonds besteden wij aan zaken die niet door de overheid bekostigd worden, maar voor het goede verloop van het onderwijs van belang zijn.

Klik hier voor uitgebreide informatie over schoolkosten per leerjaar