Wat is TTO

TTO, Tweetalig onderwijs

Bij ons op school kunnen leerlingen op mavo-, havo- of vwo-niveau kiezen voor tweetalig onderwijs. De Meergronden is de enige VO-school in Almere die tweetalig onderwijs in de vorm van het landelijk gecertificeerde TTO-programma aanbiedt.

TTO staat voor tweetalig onderwijs. Dit is voor leerlingen die gemotiveerd zijn om meer uit hun opleiding te halen en die het leuk vinden om met de Engelse taal bezig te zijn. Je doet uiteraard ook gewoon examen maar je krijgt in de onderbouw de helft van je lessen in het Engels aangeboden. Bovendien krijg je extra lessen Engels en krijg je te maken met allerlei Engelstalige activiteiten en projecten. Je leert in het Engels presenteren, debatteren en interviewen. Ook een reis naar Engeland en uitwisselingen met scholen in het buitenland vormen onderdeel van het TTO-programma.

Je haalt dus niet alleen een ‘gewoon’ diploma, maar ook een internationaal erkend eindcertificaat voor Engels. De mavo-leerlingen halen het Anglia certificaat . Op de havo en het vwo volg je het IB-DP English Language A programma. Dit is een moedertaal programma van de IBO (International Baccalaureate Organisation). Wij zijn een landelijk erkende TTO-school met een seniorcertificaat. Wanneer je de school verlaat ben je dus zeer goed voorbereid voor een vervolgstudie in binnen- en buitenland.  

En een leuk weetje: tot nog toe haalden álle leerlingen met bijzonder goede cijfers hun certificaat voor Engels! Ongeveer de helft van onze leerlingen volgen hun lessen deels in het Engels.

Aan de TTO-opleiding zijn extra kosten verbonden. Lees hierover meer in de informatie over schoolkosten in de schoolgids. 

Floortje en Pedro laten zien hoe TTO onderwijs gaat