Updates maatregelen omtrent coronavirus

Update 4 maart 2021
In de voorjaarsvakantie werd er in de persconferentie een beroep gedaan op VO scholen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen minimaal één dag per week naar school kunnen op 1,5 meter afstand van elkaar. In ons schoolgebouw lukt dit alleen door de klassen te splitsen.
Vanaf maandag 8 maart gaat het rooster er zo uit zien:

 • Klassen en clusters zijn verdeeld in Groep A en Groep B
  Groep A komt naar school op ma, woe, vr en in de week erna op di en do
  Groep B komt naar school op di, do en in de week erna op ma, woe en vr
 • Het rooster wordt 40 minuten:
  Lesuur 1 08.30 – 09:10
  Lesuur 2 09:10 – 09:50
  Lesuur 3 09:50 – 10:30
  Kleine pauze 10:30 -10:45
  Lesuur 4 10:45 – 11:25
  Lesuur 5 11:25 – 12:05
  Grote Pauze 12:05 – 12:30
  Lesuur 6 12:30 – 13:10
  Lesuur 7 13:10 – 13:50
  Middag Lesuur 8 14:00 – 15:00
  Lesuur 9 15:00 – 16:00
 • In de middag worden KWT uren gegeven voor de bovenbouw of kunnen er toetsen worden afgenomen

Leerlingen om de dag thuis aan het werk
Voor docenten is het vaak lastig om een deel van de leerlingen online les te geven terwijl een ander deel in de klas zit. Daarom kunnen docenten zelf kiezen wat voor hen het prettigst is. De docenten nemen daarover zelf contact met hun leerlingen op. Als een leerling thuis zit, is er dus niet altijd online les. Alle leerlingen krijgen extra opdrachten mee voor de dagen waarop ze thuis werken.

Pauze niet in de aula
In de pauze op school hebben leerlingen twee keuzes: in het lokaal blijven zitten waar ze net les hebben gehad of even naar buiten. De hal en de aula zijn ‘gesloten’ in de pauzes. Deze maatregel moeten wij helaas nemen omdat we onmogelijk alle op school aanwezige leerlingen op een veilige manier in de aula kunnen opvangen. Buiten op het schoolplein staat nog steeds de grote tent waarin leerlingen in de pauze plaats kunnen nemen.

Tussenuren
Leerlingen die een tussenuur hebben, mogen wél gebruik maken van de aula of hal. Dat kan omdat het dan meestal om kleinere aantallen leerlingen gaat. Is de pauze aansluitend aan hun tussenuur dan moeten ze na het tussenuur naar buiten of ze gaan naar het lokaal waar ze hun eerste les na de pauze hebben.

Drie ingangen
Om geloop in de school zo veel mogelijk te voorkomen, maken we gebruik van drie ingangen in het gebouw. Dit deden we ook al in de laatste weken voor de zomervakantie. Leerlingen van de mavo/havo-unit kunnen via Oost naar binnen en de havo/vwo-leerlingen via Noord. Leerlingen die in de Zuidvleugel lessen volgen, zullen de lokalen via de buitendeur van het betreffende lokaal de school betreden en verlaten.

Kluisjes niet gebruiken
Daarnaast blijven de kluisjes dicht om extra geloop tussen lessen door en in pauzes tegen te gaan. Bij het eerste moment op school hebben leerlingen de mogelijkheid hun kluisje leeg te halen.

Wij zijn blij dat de leerlingen weer naar school kunnen komen, met zijn allen gaan we er voor!

Update 3 februari 2021
In de persconferentie van 2 februari is aangekondigd dat de middelbare scholen in ieder geval tot en met de voorjaarsvakantie voor de meeste leerlingen gesloten blijven. De komende periode blijven wij dus online les geven. Leerlingen die wel op school mogen zijn, moeten onderling nog steeds anderhalve meter afstand houden.

Vervolg van de maatregelen na 1 maart
Zoals het er nu naar uitziet zal het kabinet op dinsdag 23 februari aankondigen hoe de maatregelen er vanaf maandag 1 maart gaan uitzien voor middelbare scholen. Omdat dit midden in de voorjaarsvakantie is, laten we nu al weten dat dit in ieder geval betekent dat wij in de week na de voorjaarsvakantie in principe nog een week doorgaan op dezelfde manier als nu.

We verwachten niet dat de 1,5 meter maatregel in de scholen dan al wordt opgeheven. Dat betekent concreet dat leerlingen nog steeds bijna niet naar school kunnen komen. In ons gebouw passen geen 1200 leerlingen op 1,5 meter. Na de voorjaarsvakantie laten we weten hoe we gaan regelen dat leerlingen wel weer af en toe op school kunnen zijn, afhankelijk van de maatregelen die dan gelden.

Update 12 januari 2021
Op dinsdag 12 januari werd tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de lockdown met drie weken wordt verlengd tot 9 februari. De middelbare scholen blijven dicht en de online lessen gaan door. De uitzondering voor examenleerlingen en leerlingen met ouders die vitale beroepen hebben blijft, zij mogen naar school maar moeten nu wel rekening houden met de 1.5 meter regel. Eerst moest dat alleen onder volwassenen maar nu dus ook onder scholieren.

Update 4 januari 2021
Op 14 december 2020 werd bekend gemaakt door premier Mark Rutte dat de scholen vanaf 16 december tot 18 januari over gaan op afstandsonderwijs.  De Meergronden heeft het onderwijs op deze manier georganiseerd:

ROOSTER
De lessen vanaf 4 januari worden 30 minuten.
1 09:00 09:30
wisseltijd 5 min
2 09:35 10:05 
wisseltijd 5 min
3 10:10 10:40 
pauze 15 min
4 10:55 11:25
wisseltijd 5 min
5 11:30 12:00
pauze 45 min
6 12:45 13:15
wisseltijd 5 min
7 13:20 13:50 
Grote Pauze 10 min

8 14:00 14:30 KWT
9 14:30 15:00 KWT
10 15:00 15:30 KWT

Elke dag moeten leerlingen vanaf 8.30 bereikbaar zijn. Tussen 8:30 en 9:00 kan een mentor of Digitale Onderwijsassistent (DOA) eventueel contact opnemen met leerlingen om kort de schooldag voor te bereiden of technische problemen op te lossen.

Na het laatste online lesuur: contact met mentor of coach Voor de leerlingen die online les hebben kan de mentor of coach dagelijks na 14:00 contact opnemen om te bespreken hoe het gaat. Ook kunnen leerlingen per mail vragen stellen aan vakdocenten of hun mentor.

Eindexamenklassen wel fysiek op school Alle examenleerlingen hebben wel fysiek les op school, ook volgens hetzelfde dertig minuten rooster.

Middagen: praktijkvakken / KUBV / BTE In de middagen na 14:00 worden voor sommige examenklassen keuzewerktijd-momenten (KWT) en praktijklessen ingepland.

Bijlessen De bijlessen die sommige leerlingen nu al volgen, gaan online gewoon door op het lesrooster waarop de bijles al gepland stond.

Opvang leerlingen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare leerlingen Elke dag worden er docenten ingepland die deze leerlingen gaan lesgeven.

Delen: