Inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië

Door Sema Kuzal, docent wiskunde

Maandag 6 februari werd ik wakker met het schokkende nieuws dat Turkije en Syrië getroffen waren door een zware aardbeving met een kracht van 7.8.  Mijn eerste reactie was dat ik mijn oom in Hatay wilde bereiken, wat helaas niet meteen lukte maar later in de ochtend gelukkig wel.

Nog voordat inzichtelijk werd hoe groot de schade was, werd het gebied opnieuw getroffen door een aardbeving, dit keer met een kracht van 7.7. Twee weken later op 20 februari, zijn er weer twee aardbevingen geweest met een kracht van 6.4 en 5.8. Vandaag de dag heeft de aardbeving zeker 47.000 mensen het leven gekost en zijn er boven de 105.000 gewonden. 

Het was erg moeilijk om alles op een afstand te horen en te lezen. Ik ervaarde gemengde gevoelens, maar vooral het gevoel van onmacht en ik wilde iets kunnen betekenen voor de slachtoffers. Het liefste wilde ik direct naar het gebied om daar plaatselijk te kunnen helpen, maar helaas was dat onrealistisch. Aangezien er vanaf de eerste dag ook signaal was afgegeven voor internationale hulp, kwam ik op het idee om een inzamelingsactie te starten. In de week van 6 februari zijn de voorbereidingen daarvoor getroffen en in de week daarna is de inzameling gestart.

Bij deze inzamelingsactie was het mijn intentie om de donaties voor zover als mogelijk hoofdzakelijk naar Syrië te laten vervoeren. Dit omdat de Syrische bevolking al jarenlang in een oorlogssituatie verkeert en het daardoor al moeilijk had. Parallel aan de voorbereidingen op school voor de inzamelingsactie ben ik een zoektocht gestart naar een organisatie die de goederen naar het rampgebied kon vervoeren. Ik kreeg veel berichten binnen van verschillende organisaties waar ik bij aan wilde sluiten, maar helaas bleek dit moeilijker dan gedacht. Mijn zoektocht mondde uit op een doodlopende weg, want in de gesprekken die ik heb gevoerd werd mij verteld dat er momenteel geen vervoer was naar Syrië en er was ook geen ruimte in de opslagloodsen om de donaties daar te stallen. Teleurgesteld en met verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de donateurs ging ik verder zoeken en ben ik toch terechtgekomen bij een organisatie die de spullen via Turkije naar Syrië zal vervoeren.

De inzamelingsactie kwam de eerste vier dagen goed op gang, maar op de vrijdag werd er zeker twee keer zoveel gedoneerd als in het totaal van de dagen daarvoor. Ik probeerde de donaties in de pauzes, na werktijd en op mijn vrije dagen te sorteren. Dit is allemaal gelukt dankzij de hulp van leerlingen uit verschillende hoeken van onze school. Samen hebben we dit vele en mooie werk gedaan, want in mijn eentje was het me nooit gelukt.

Via deze weg wil ik ook De Meergronden bedanken voor het ondersteunen en stimuleren van deze inzamelingsactie. Daarnaast wil ik alle medewerkers bedanken die een steentje hebben bijgedragen in het uitvoerbaar maken van deze actie. Hierbij te denken aan het reserveren van de inzamelruimte, het verspreiden van de posters, het inzamelen van dozen, het voorsorteren van de gedoneerde goederen, het inladen van de auto’s e.d. Tenslotte wil ik iedereen die een donatie heeft gedaan hartelijk bedanken en laten weten dat ik persoonlijke zorg heb gedragen aan het afleveren van de donaties aan de organisatie die de goederen naar het rampgebied zullen vervoeren.

Doneren
Geld doneren kan bij de volgende organisaties:
Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

Rode Kruis giro 7244

Giro 555

Delen: