Gezonde School

De Meergronden is sinds 2016 een Gezonde School.
Wij werken structureel aan de gezondheid en gezonde levensstijl van leerlingen en personeel met als doel het verbeteren van de schoolprestaties en het terugdringen van schooluitval. Zo hebben wij een zerotolerance beleid als het gaat om alcohol, drugs en roken en voor wat betreft voeding vinden wij het belangrijk dat het aanbod van onze kantine gezond is.

Inmiddels hebben wij 3 themacertificaten behaald en daar zijn we trots op!:

Bewegen en Sport

Roken, Drugs- en Alcoholpreventie

Voeding

De Meergronden beschikt over een door Jantje Beton gesubsidieerd gezond schoolplein met een sportterrein, loungeplekken en een aantal moestuinen. Deze tuintjes worden onderhouden door leerlingen en personeel en de oogst wordt onder meer gebruikt in de leskeuken en de schoolkantine. Regelmatig vinden er tijdens de pauze gratis sportactiviteiten plaats op het schoolplein. En sporten doen we genoeg! De Meergronden staat in Almere bekend als de school die de meeste schoolsporttoernooien organiseert.

We hebben in 2024 weer de gouden Schoolkantine Schaal gekregen, omdat onze kantine gezonde en duurzame producten heeft. Meer over de Gezonde School kunt u lezen in het Voedingsbeleid van De Meergronden en op de website van de Gezonde School.