Sport en kunst

Sport en kunst
Op school wil je natuurlijk niet alleen met je hoofd bezig zijn. Wat is er leuker dan samen sporten, muziek maken, toneelspelen of activiteiten organiseren? In de middagpauze organiseren we sportactiviteiten zoals tafeltennis, basketbal, voetbal of nog onbekende sporten.  
Ook hebben we rond de school moestuinen, een atletiekbaan en een buitenlokaal.

De Meergronden is de school met de meeste sporttoernooien van alle scholen in Almere. We hebben elk jaar ook een eigen mini-triathlon waar iedereen aan mee mag doen, ook de docenten.

Op school besteden we ook veel aandacht aan kunstvakken. Iedereen krijgt de eerste twee jaar het vak drama. Elk jaar is er ook een grote toneelproductie op school. Verder kun je eindexamen doen in kunst en beeldende vorming (tekenen en handvaardigheid).