Internationalisering

We bereiden onze leerlingen voor op een internationale en interculturele toekomst, zodat zij uitstekend in staat zijn samen te werken en samen te leven met mensen en organisaties uit andere culturen dan de Nederlandse.

Je leert niet alleen goed Engels bij De Meergronden. Op onze school doe je mee aan veel internationaal gerichte activiteiten, ook als je de Nederlandstalige opleiding volgt.

Een paar voorbeelden van projecten in de klas: 
  • videoconferencing
  • Engelstalige e-mailprojecten
  • Engelstalig toneel in de klas
  • debating contests
  • de jaarlijkse ‘International Week
  • uitwisselingen met scholen in andere landen
  • internationale stages

Ook zoeken we steeds meer samenwerking met bedrijven in Almere die internationaal zakendoen. Zo krijg je een goede kijk op andere landen en andere mensen. We hebben goede contacten met scholen in Engeland, Zweden, Estland, Polen, Tsjechië, Hongarije en Spanje. De komende jaren breiden we deze netwerken verder uit.

International week op De Meergronden