Stage en begeleiding

Begeleiden en opleiden op De Meergronden
Als je op De Meergronden docent bent of wordt opgeleid om docent te worden, dan hebben we een scala aan begeleidings- en opleidingsmogelijkheden voor je. Een klein overzicht van ons aanbod:

Voor nieuwe docenten op De Meergronden:

  • Een coach die met jou een begeleidingstraject bepaalt en uitvoert
  • Scholingsprogramma’s gericht op thema’s zoals opbrengstgericht  werken,  ouderbetrokkenheid, veilig leerklimaat en differentiatie
  • Vijf bijeenkomsten voor nieuwe docenten

Daarnaast kun je met je afdelingsleider een andere scholing bespreken passend bij jouw ontwikkeling. Begeleiding en beoordeling zijn bij ons op school gescheiden. Jouw begeleiders spelen geen rol bij jouw beoordeling.

Voor studenten en beginnende docenten:

  • Je krijgt twee begeleiders toegewezen: een leer- en een werkmeester (beiden gekwalificeerd om te mogen begeleiden)
  • Je wordt opgeleid middels een opleidingsprogramma van de Academische Opleidingsschool Almere
  • Je leert samen op de woensdag als opleidingsdag met studenten van de ILO, de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool Windesheim en de Hogeschool van Amsterdam
  • Je komt bij ons op school in een inspirerende leeromgeving waar je vraaggestuurd leert

De Meergronden is één van de opleidingsscholen van de Almeerse Scholengroep. Inmiddels is een groot deel van onze opgeleide studenten als docent werkzaam op één van onze opleidingsscholen.

Kortom, jezelf ontwikkelen op De Meergronden betekent:
Dat we je een begeleidings- en opleidingstraject aanbieden dat in gezamenlijk overleg op maat is samengesteld om zo goed mogelijk bij te dragen aan jouw professionele ontwikkeling!

Meer informatie?
Luite Duursma (schoolopleider)
L.Duursma@meergronden.asg.nl

Luite, kunstdocent en schoolopleider

De Meergronden is een Academische Opleidingsschool. Wat houdt dit in?

De Almeerse Academische Opleidingsschool (AAOS) is een geaccrediteerde opleidingsschool. Binnen de AAOS werken acht scholen voor voortgezet onderwijs samen met de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht en de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO, UvA) aan het opleiden van studenten. De scholen zijn: het Arte College, het Montessori Lyceum Flevoland, het Oostvaarderscollege, het BuitenHout College, Echnaton, De Meergronden, Helen Parkhurst en Praktijk Onderwijs Almere.

Binnen de AAOS richt men zich op het begeleiden en opleiden van studenten; daarnaast wordt ook gewerkt aan de professionalisering van docenten in de organisatie. Elke school heeft een uniek accent, zodat studenten kunnen kiezen voor een omgeving die het beste past. Er zijn stageplekken voor alle vakken en alle jaren. Tevens worden verschillende workshops en activiteiten aangeboden, waarmee studenten meer grip krijgen op hun toekomstig werkveld.

Stage lopen binnen de AAOS vraagt een actieve, onderzoekende en reflectieve houding van studenten. Daartegenover staat dat de grote verscheidenheid aan deelnemende scholen een rijke leeromgeving vormt, waar iedere student uitstekend – maar ook met veel plezier – begeleid wordt.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan nu aan op schoolopleider@meergronden.asg.nl

Procedure:

Download het sollicitatieformulier en vul dit volledig in. Mail vervolgens je sollicitatie (formulier incl. motivatiebrief en CV) alleen naar de schoolopleider van de school van je eerste keuze, voor De Meergronden is dit Luite Duursma. De betreffende schoolopleider neemt vervolgens contact op (binnen twee weken).

Mocht je niet worden geplaatst, dan kan jouw sollicitatie doorgestuurd worden naar de schoolopleider van je volgende keuze.

Onze medewerkers worden door de studenten juist weer gestimuleerd bij te blijven en zich blijvend te ontwikkelen. Zo willen we in de nabije toekomst medewerkers en studenten ook samen laten werken bij het doen van onderzoek en het ontwikkelen van onderwijs, dat alles met als doel om het onderwijs steeds weer nieuwe impulsen te geven.