Ouderavonden

Voor de ontwikkeling van leerlingen is een goed zicht op de vorderingen van groot belang. Daarom verstrekt de school zoveel mogelijk informatie en zorgen we ervoor dat op vaste momenten overleg plaatsvindt met de ouders. Formele kanalen tussen school en thuis zijn de rapporten en de ouderavonden. De leerlingen krijgen drie keer per jaar een digitaal rapport (met uitzondering van havo/vwo bovenbouw).

Op het rapport doen we allereerst verslag van de resultaten van de leerling en daarnaast van zijn/haar functioneren binnen de groep. Dit gebeurt aan de hand van de ontwikkellijnen op het rapport. Daarnaast wordt de beoordeling van de vorderingen per vak aangegeven door middel van cijfers. Deze cijfers staan ook in een continu rapportage, die voor ouders te volgen is via het ouderportaal op SOMtoday. Ouders kunnen op elk moment de cijfers van hun kind inzien. Binnen enkele weken nadat de rapporten zijn uitgedeeld, is er een ouderavond waarop ouders met hun kind en de mentor kunnen spreken over de vorderingen van de leerling.

In principe zijn de leerlingen bij deze gesprekken aanwezig want het gaat immers om hun ontwikkeling. In de jaarkalender op de website staan alle ouderavonden vermeld.