Studievoortgang

Via het ouderportaal kunnen de ouders op de hoogte blijven van alle actuele informatie over hun kind. Ouders/verzorgers krijgen een eigen inlogcode om via de website van de school in te loggen op het ouderportaal. Op het ouderportaal is veel praktische informatie te vinden zoals het overgangsreglement en de pta’s.

Het ouderportaal kent drie menu’s:

  1. Het standaard menu met actuele informatie over schoolzaken, rapporten en examens.
  2. Het absentie menu met daarin een overzicht van de absentie van de leerling. Ouders kunnen hun kind hier afwezig melden in geval van ziekte, dokters- of tandartsbezoek. Ook kan de leerling hier weer aanwezig worden gemeld.
  3. SOMtoday met daarin het lesrooster en de actuele roosterwijzigingen. Ook hebben ouders in SOMtoday toegang tot alle cijfers en het huiswerk van hun kind.