Documenten

Schoolgids 2022-2023

Schoolplan 2023-2027

Zo gaat het op De Meergronden

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Anti – Pestprotocol

Andere documenten voor ouders van De Meergronden zijn te vinden op het Ouderportaal bij Links & downloads (zoals bv het protocol gescheiden ouders, schoolkosteninformatie en info over examens en PTA’s).