Documenten

Schoolgids

Schoolplan

Zo gaat het op De Meergronden

Anti – Pestprotocol

Andere documenten voor ouders van De Meergronden zijn te vinden op het Ouderportaal bij Links & downloads (zoals bv het protocol gescheiden ouders, schoolkosteninformatie en info over examens en PTA’s).