vwo plusroute

vwo+ uitdaging en talent ontwikkeling

Als je meerbegaafd bent, in een Neo-klas gezeten hebt of een Talentenlab gevolgd hebt én/of een heel duidelijk VWO-advies kreeg, dan ben je op je plaats in de vwo+ klas.

In deze klas zitten leerlingen die de leerstof snel en goed oppakken. In de vwo+-klas werken we bijvoorbeeld met vakoverstijgende projecten, onderzoekjes doen en je leert er kritisch te denken. Je wordt gestimuleerd om je doorzettingsvermogen te ontwikkelen. Je krijgt daarvoor complexe opdrachten waarbij je onderwerpen bekijkt vanuit verschillende perspectieven. Hierdoor leer je gegevens met elkaar te combineren.

Het plusuur
Vwo+ leerlingen van klas 1, 2 en 3 werken een keer per week met de verschillende jaarlagen samen. In dit plusuur leer je hoe je een onderzoek kunt opzetten en uitvoeren. Je gaat met 4 thema’s aan de slag, doet eigen onderzoek en presenteert tenslotte wat je ontdekt hebt. We werken hierbij met de volgende invalshoeken: filosofie, taalwetenschappen/cultuur en science.

Leren studeren
Maar vwo+ betekent niet alleen een extra uitdaging. We besteden ook veel aandacht aan het aanleren van een aantal belangrijke vaardigheden. In de eerste plaats werken we aan het ontwikkelen van een goede leertechniek. Leerlingen die heel gemakkelijk leren, weten vaak niet goed hoe ze echt moeten studeren, omdat ze die vaardigheid nog nooit nodig hebben gehad. Door leerlingen uitdagende opdrachten te geven, worden ze gedwongen om verschillende leertechnieken uit te proberen en toe te passen.

Erkende internationale certificaten
De vwo+ klas is ook altijd een TTO klas. Dat betekent dat je in het examenjaar ook een apart examen doet voor het vak Engels. Je behaalt dan een internationaal certificaat dat de beheersing van het Engels op een hoog niveau garandeert: het Internationaal Baccalaureaat English (IB). Colleges op hogescholen en universiteiten worden steeds vaker in het Engels gegeven. Met het TTO-programma ben je dus goed voorbereid voor een vervolgstudie in binnen- en buitenland.  

Ook kun je er in de TTO-opleiding vwo voor kiezen nog een ander Internationaal certificaat te behalen voor Global Perspectives. Dit is een extra vak dat we aanbieden.